Commis­sie­bij­drage opvang asiel­zoekers


10 november 2015

De beginselen van mededogen en duurzaamheid zijn ons uitgangspunt bij het denken over vluchtelingenbeleid. Ze vormen aanleiding te pleiten voor een humane opvang van vluchtelingen.

De Partij voor de Dieren is blij met het mededogen dat de gemeente toont aan mensen die huis en haard hebben moeten verlaten wegens oorlog en geweld en de bijdrage die onze gemeente levert.

Voorzitter, ik wil hier graag ook ingaan op de oorzaak van de toenemende stromen vluchtelingen. Wij consumeren meer dan de aarde aankan: als iedereen op de wereld zo zou consumeren zoals wij dat in Nederland doen, dan zouden we meer dan twee planeten nodig hebben! Door ons consumptiepatroon ontstaat voedselschaarste, droogte en ontbossing. En deze ontwikkelingen leiden tot conflicten, oorlogen en tot de vluchtelingenstromen waar we nu mee te maken hebben.

Dat betekent dat vluchtelingenstromen zoals we die nu zien veel vaker voor kunnen gaan komen. In de Tweede Kamer is inmiddels een motie aangenomen die de regering verzoekt de effecten van klimaatverandering, handels- en belastingpolitiek en wapenleveranties, op de stabiliteit in kwetsbare landen en regio’s in kaart te brengen.

We kunnen daar in Utrecht op anticiperen door het goede voorbeeld te geven en minder te consumeren. Door het zo snel mogelijk realiseren van een klimaatneutraal Utrecht, bijvoorbeeld door de consumptie van dierlijke eiwitten en het gebruik van energie terug te dringen en door het gebruik van de auto zoveel mogelijk te ontmoedigen.

Klimaatverandering is een van de belangrijkste oorzaken van de vluchtelingenstromen, en zo lang de oorzaken van de vluchtelingenstromen niet opgelost zijn zullen we mensen in nood moeten blijven opvangen. Mededogen en duurzaamheid, in samenhang, kunnen ervoor zorgen dat mensen in nood, nu worden geholpen, en straks geen reden meer hebben om hun eigen land te ontvluchten.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage bestemmingsplan Kaatstraat en Pijlsweerd

Lees verder

Raadsbijdrage slotdebat Programmabegroting 2016

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer