Raads­bij­drage Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen


26 mei 2016

In de commissie gaven we al aan positief gestemd te zijn over dit mobiliteitsplan. We gaan instemmen met een collegeplan en vinden in onze positieve houding zelfs de heer Van Schie aan onze zijde. Dat voelt toch een beetje vreemd en daarom wil ik vandaag onze positieve houding nog eens toelichten.

In het plan worden veel duurzame keuzes gemaakt, asfalt maakt ruimte voor groen, en er worden maatregelen voorgesteld die zowel inwoners als bezoekers stimuleren om voor zo duurzaam mogelijke vervoersmiddelen te kiezen. Door in mobiliteitsvraagstukken te kiezen voor duurzaamheid dragen we bij aan een prettig leefklimaat en een goede luchtkwaliteit. Dat zijn aandachtspunten waar de Partij voor de Dieren al voor pleit sinds de eerste dag dat we in deze raad zitten. Dat deze aandachtspunten ook uitgangspunten zijn geweest bij het opstellen van dit plan is de reden dat mijn fractie in grote lijnen kan instemmen met het voorliggende plan.

Maar, voorzitter, de cijfers met betrekking tot het beperken van autoverkeer vallen ons tegen. Zelfs als alle maatregelen uit het plan uitgevoerd worden, is de verwachting dat het aantal afgelegde autokilometers niet meer dan 1% zal dalen. De wethouder zal misschien reageren dat 1% weinig klinkt, maar wel ontzettend veel auto’s betreft. Maar dat maakt ook dat een eventuele toename van 10% nog meer auto’s betreft. En dat een groter percentage afname door aanvullende maatregelen die wij voorstellen een grote impact op de luchtkwaliteit kan hebben. Gezien dat om nog veel en veel meer auto’s gaat.

De Partij voor de Dieren wil 2 suggesties herhalen om het plan nog beter te maken, waarop we in de commissie geen geheel bevredigende reactie van de wethouder gekregen hebben.

Tolsysteem
Ervaring in andere Europese steden, zoals Londen en Stockholm, laat zien dat een stedelijk tolsysteem een uitermate geschikte maatregel is om het aantal autokilometers in de stad terug te dringen en filevorming op spitstijden te verminderen. Op dit moment zijn Nederlandse gemeenten echter niet bevoegd zelf te beslissen of ze een dergelijk systeem willen invoeren. Daarom willen we onze wethouder oproepen hierover in gesprek te gaan met andere steden en vervolgens al dan niet gezamenlijk bij het Rijk te gaan lobbyen voor deze bevoegdheid. Daarom dien ik nu deze motie in.

Afritdosering
De tweede maatregel die wij missen in dit mobiliteitsplan is die van afritdosering. Door middel van afritdosering worden files in de stad voorkomen, waardoor de luchtkwaliteit in de woonomgeving niet meer dan noodzakelijk verslechtert. In de commissie gaf de wethouder geen helder antwoord op de vraag wat zij precies doet om in overleg met regionale partners te pleiten voor afritdosering. De Partij voor de Dieren wil graag inzicht in het onderzoek dat hier blijkbaar in regionaal verband naar is uitgevoerd, en de redenen dat er gekozen is deze maatregel op dit moment niet in te zetten. We willen de wethouder oproepen de mogelijkheid tot het invoeren van afritdosering opnieuw met regionale partners te bespreken, en de gemeenteraad op de hoogte te brengen van haar inzet en de uitkomsten van dit overleg en regionaal onderzoek. Als de wethouder hier geen toezegging op kan doen heb ik nog een motie achter de hand.

Verbreding Noordelijke Randweg Utrecht
Tot slot: In het mobiliteitsplan wordt gerept over verbreding van de NRU. Dat moeten we echt niet willen. 2x2 Rijstroken is echt het maximum. Over het wegprofiel en de noodzaak alle pleinen te verdiepen spreken we een andere keer, maar op dit moment is het voor ons van essentieel belang om het woord verbreding alvast uit dit document te schrappen. Daarom steunen we het amendement van de PvdA.

En voorts zijn wij van mening dat de fiets de auto moet vervangen als heilige koe van deze samenleving.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage APV-voorstel Jony Ferket D66

Lees verder

Raadsbijdrage Castellum Hoge Woerd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer