Commis­sie­bij­drage SpvE Kruis­vaartkade


7 september 2017

In het SPvE van de Kruivaartkade wordt gesproken over gezonde verstedelijking. Dit plan vinden wij een voorbeeld van ongezonde verstedelijking. Volgens onze fractie komen hier veel te veel woningen op een te klein gebied. In eerste instantie werd er gesproken over 225 woningen, het startdocument heeft het over 430 woningen en het SpvE laat ruimte voor 450-600 woningen waarbij verondersteld mag worden dat die 600 wel gehaald gaan worden. Dat vinden wij geen goed idee. Onze fractie bracht een bezoek aan de kruisvaartkade en was onder de indruk van al het groen dat er nu is en moet gaan verdwijnen. Met betrekking dit plan hebben we een aantal zorgen.

- De buurt maakt zich zorgen over de hoogte van de gebouwen. In dit SPvE wordt er gesproken over minimaal 6 bouwlagen, met 9 lagen bij het parkeergebouw en 12 of 13 lagen bij de gebouwen op de kop. Vraag: herkent de wethouder de klachten van buurtbewoners dat deze veel hogere lagen niet met hen zijn besproken?Vindt de wethouder ook niet dat zulke hoge gebouwen aan de spoorzijde zorgen voor een keiharde en ongewenste afscheiding tussen dichterswijk en binnenstad?

- Deze hoeveelheid woningen zorgt ook voor een flinke toename van het aantal auto’s in het gebied, en daarmee voor extra verkeersdruk op de Croeselaan en Van Zijstweg. In het SpvE staat dat er max 1800 motorvoertuigbewegingen te verwachten zijn. In hoeverre heeft de wethouder de gevolgen voor het verkeer op Croeselaan en Van Zijstweg in kaart gebracht en zo ja: kunnen cijfers gedeeld worden die aangeven dat deze straten de extra verkeersdruk aankunnen? En kunnen er ook cijfers gedeeld worden die ingaan op de gevolgen voor de luchtkwaliteit in de directe omgeving?

- De Kruisvaartkade is momenteel voor een groot deel een prachtig groen gebied, met behoorlijk verwilderde natuur. Precies het groen dat nodig is voor een gezonde stad, en een rol moet spelen bij het opvangen van de klimaatverandering. In het gebied staan veel bomen, en volgens het SpvE is het uitgangspunt “zoveel mogelijk bomen te behouden”. Vraag: kan de wethouder ons cijfers aanleveren hoeveel bomen er nu staan en hoeveel er gekapt moeten worden? Twee aanvullende vragen: er gaat gebouwd worden in fases, kan dan ook in dezelfde fases het groen verwijderd worden als er dan toch uiteindelijk gebouwd moet gaan worden en kan de wethouder ons toezeggen dat er geen groen weg moet voor het plaatsen van bouwcontainers?

- Fijn dat de ontwikkelaar toezegt dat er geen gasaansluitingen komen en dat er gestreefd wordt energieneutraal te bouwen, kan de wethouder ook bij ontwikkelaar aanstippen dat er diervriendelijke gebouwd wordt en dat dit in het bestemmingsplan wordt opgenomen?

Tot slot nog drie opmerkingen: het SpvE belooft veel zon in het gebied, maar de gebouwen worden te hoog, waardoor er teveel schaduw gaat komen, de eensgezinwoningen krijgen steigers waardoor de breedte van de kruisvaart afneemt – terwijl anders is beloofd. En er wordt gesproken over urban farming, terwijl er helemaal geen ruimte is om daar dieren in goede omstandigheden te houden. Dit alles leidt bij ons tot de volgende vraag: waarom kiezen voor zoveel ontzettend veel woningen tot aan 600; en niet voor een bandbreedte van 225-450 woningen, precies zoals ook de buurt zou willen?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Burgerinitiatief Iedere Dag verdient een Nacht van de Nacht

Lees verder

Commissiebijdrage bestemmingsplan Briljantlaan 9

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer