Commis­sie­bij­drage Maat­schap­pe­lijke Onder­steuning, Jeugd en Volks­ge­zondheid Voor­jaarsnota 2018


20 juni 2018

Maatschappelijke ondersteuning

Over het verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld heeft de Partij voor de Dieren al vaak gesproken. Dit blijven we doen zolang dierenmishandeling niet voldoende wordt aangepakt. Het college verwijst naar de opvang van dieren door de Dierenbescherming, maar wat betreft preventie en communicatie moet nog veel gebeuren. De MDA++ aanpak van minister De Jonge is zogenaamd multidisciplinair, maar er wordt met geen woord gerept over dierenmishandeling. Hoe kunnen dieren dan adequaat geholpen worden, liefst vóórdat het uit de hand loopt? Is de wethouder Maatschappelijke Ondersteuning bereid om op korte termijn met de wethouder Dierenwelzijn het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling te bezoeken om meer kennis op te doen? En minister De Jonge in een brief te vragen dierenmishandeling op te nemen in de MDA++ aanpak? En stichting Cirkel van Geweld bij de aanpak van dierenmishandeling en huiselijk geweld te betrekken?

Volksgezondheid

Mooi dat het college zich houdt aan de Schijf van Vijf, die meer nadruk legt op plantaardige voeding. Maar het Voedingscentrum zegt dat vis ‘een echte aanrader’ is, ondanks overbevissing én plastic en zware metalen in vissen. Zuivel zou het risico op darmkanker verkleinen, maar het vergroot het risico op prostaatkanker en botontkalking. RTL Nieuws toonde beelden van Nederlandse slachthuizen, waarop dieren worden doodgemarteld. Vrijwel alle partijen, inclusief vee-industriepartijen CDA en VVD, vinden het gruwelijk, maar wat gaat er nú gebeuren? Het zet in ieder geval mensen aan het denken over waar vlees vandaan komt en hopelijk stoppen ze met vlees en vis eten. Het college ging op ons verzoek aan de slag met meer plantaardig eten. In december hadden we een afspraak met de senior adviseur gezondheid hierover, wat is de stand van zaken?

Fastfood
Fijn dat er geen nieuwe fastfoodketens meer in de wijken komen en dat het college de juridische mogelijkheden gaat onderzoeken om dit ook in de binnenstad voor elkaar te krijgen. De term ‘op termijn’ is vaag, Kan het college een tijdspad geven?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Veiligheid Voorjaarsnota 2018

Lees verder

Commissiebijdrage Economie en Stadspromotie Voorjaarsnota 2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer