Commis­sie­bij­drage Economie en Stads­pro­motie Voor­jaarsnota 2018


21 juni 2018

De Partij voor de Dieren heeft het onderwerp evenementen al vaak geagendeerd, en we zijn blij dat ons idee van gedifferentieerde tarieven voor vergunningen– nu ook geland is bij de coalitie. Kunnen we ervan uitgaan dat we nog dit jaar een voorstel krijgen voor een nieuwe legesverordening waarin dit verwerkt is? Maar tegelijk zien we een aantal gemiste kansen.

1- Als het college een plan maakt voor gedifferentieerde tarieven, is het dan ook bereid mee te nemen dat evenementen in parken en natuurgebieden meer betalen dan evenementen op pleinen en bedrijfsterreinen? Evenementen berokken immers vaak meer schade aan de natuur dan aan steen en asfalt, waardoor kosten voor handhaving, herstel en compensatie hoger zijn.

2- Vergroening kan wat ons betreft nòg wel een stapje verder. Festivals hebben hun een eigen inkoopbeleid, en maken daarbij massaal gebruik van wegwerpplasticdrinkbekers. Hardcups bestaan ook, en die zijn duurzamer. Duurzame coöperatieve inkoop helpt bij vergroening. Is het college bereid hiervoor samen met de Utrechtse festivals een plan te maken, waarbij kosten gedeeld worden tussen gemeente en organisatoren?

Nu het college aan de slag wil met gedifferentieerde tarieven voor festivals, komen we ook graag terug op ons idee van gedifferentieerde tarieven voor precario voor terrassen. Voor het hebben van een terras op de openbare ruimte geldt voor iedereen een gelijkwaardig tarief. De mogelijkheid om een nieuwe tariefcategorie in te voeren voor andere dingen dan terrassen, ik noem bijvoorbeeld terrasverarming, is nooit goed onderzocht. Is het college bereid nu ook aan de slag te gaan met extra precario voor de niet-duurzame objecten of activiteiten, zoals terrasverwarming?

Terug naar evenementen. Het college wil de toeristenbelasting verhogen en de meeropbrengsten hiervan besteden aan nog meer evenementen, waaronder de Vuelta. Terwijl er al een evenementenfonds is. Dit vinden wij een slecht plan. De huidige evenementen doen al een enorm beroep op de afdeling VTH, en we merken dat er onvoldoende toezicht en handhaving is op bijvoorbeeld geluidsnormen en er onvoldoende capaciteit is om de stad direct na een evenement grondig schoon te maken.

Vraag: Is de wethouder het er mee eens dat toeristenbelasting niet bedoeld is voor extra feestjes, maar om de impact van toerisme, bestaande evenementen op te vangen? Graag een reactie.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd en Volksgezondheid Voorjaarsnota 2018

Lees verder

Commissiebijdrage Duurzaamheid Voorjaarsnota 2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer