Commis­sie­bij­drage Duur­zaamheid Voor­jaarsnota 2018


21 juni 2018

Eerst algemeen iets over het programma Duurzaamheid. Anno 2018 is het eigenlijk vreemd dat er een apart hoofdstuk voor is. Duurzaamheid zou fundamenteel onderdeel van álle programma’s moeten zijn. Het behelst veel meer dan alleen Energie en Milieu wat nu de hoofdthema’s in het hoofdstuk zijn. Maar goed, ik zal nu op die thema’s ingaan die door het college onder duurzaamheid geschaard zijn.

Wat de Partij voor de Dieren in het coalitieakkoord het meest opviel, maar eigenlijk pas na een tijdje, want het was best weggepoetst: de doelstelling dat Utrecht klimaatneutraal is in 2030 bestaat niet meer. Utrecht is nu “zo snel mogelijk” klimaatneutraal. Als dat morgen is, dan zijn we daar natuurlijk blij mee, maar zo’n snelheid verwachten we niet.

- Waarom is de scherpe doelstelling van klimaatneutraal in 2030 komen te vervallen? Kan de wethouder ons dat politiek duiden?

-Als Utrecht niet in 2030 100% klimaatneutraal is, kan het college dan wel een doel geven van de CO2-reductie in 2030 ten opzichte van het 0-jaar 1990. Ter vergelijking: de nieuwe landelijke klimaatwet zou spreken over een (weliswaar niet-bindende) reductie van 49%. Waar mogen we het college aan vasthouden?

In het collegeakkoord lezen we over aardgasvrij, energielandschappen en circulaire economie, maar de doelstellingen liggen ver in de toekomst en worden niet geboekstaafd met doelgerichte tussenstappen. Ter inspiratie verwijzen we graag naar het Klimaatpact van Utrecht Klimaatneutraal 2030.

De Partij voor de Dieren had graag willen weten wat er in de komende jaren gaat gebeuren op het gebied van duurzaamheid. Essentieel onderdeel daarvan zijn die afrekenbare tussendoelen, zeker voor de komende 4 jaar. Zo kunnen we ook als raad controleren of het beleid ook echt werkt en bijsturing nodig heeft. We willen niet alleen geïnformeerd worden over wat de einddoelen zijn, maar vooral: hoe, en in welk tijdspad daaraan gewerkt wordt?

Vraag: Begrijpt het college de noodzaak van heldere tussen- en einddoelen? En tot het nauwlettend en systematisch monitoren van en openbaar rapporteren op de voortgang van de gestelde doelen? Kan het college toezeggen dit jaar een klimaatplan te maken met herkenbare en controleerbare tussen- en einddoelen?

Een paar korte vragen:

Het Energiefonds voor bedrijven en instellingen wordt minder vaak gebruikt dan beoogd. Hoe gaat het college het fonds bekender maken?

Er komt een duurzaamheidslening voor particuliere huiseigenaren en VvE’s. Heel goed, want zo kunnen ook inwoners met een krappe beurs aan de slag. Hoe gaat dit fonds eruit zien en wanneer mogen we de plannen verwachten?

Kunnen kleinschalige energie- en warmtenetten op buurtniveau gebruik maken van dezelfde groene leges die aan initiatieven op het gebied van kleinschalige koude warmte opslag worden aangeboden?

Wanneer stopt stadsverwarming gebruik te maken van warmte uit de biomassacentrale?

Is het college bereid om met ambities te komen van percentages gebruikt en herbruikbaar materiaal bij nieuwbouwplannen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Economie en Stadspromotie Voorjaarsnota 2018

Lees verder

Commissiebijdrage Bereikbaarheid Voorjaarsnota 2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer