Commisisebij­drage Raads­voorstel Vast­stelling omge­vings­visie Utrecht, aanvulling gebieds­beleid en correcties


7 november 2019

Dank u wel voorzitter.

In het voorstel wordt naar aanleiding van onze overgenomen motie 2018/129 geschreven dat de Nota duurzaam bouwen en verbouwen een advies betreft en dus niet wordt opgenomen in de omgevingsvisie. Wij begrijpen dit en zijn blij dat de wethouder de adviezen meeneemt bij onderhandelingen over bouwenveloppen en anterieure overeenkomsten. Ook zou de nota op de pagina’s over bouwen zijn geplaatst. Dank daarvoor, alleen konden we ‘m zelf niet vinden en verzoeken we de wethouder om dat nog even na te kijken.

In principe kunnen wij instemmen met de aanvulling gebiedsbeleid en correcties, maar ik heb nog één vraag die voor die keuze essentieel is.

In de bijgevoegde lijst van beleidsdocumenten wordt een onderscheidt gemaakt tussen de stadsbrede thema’s en koers enerzijds, en gebiedsbeleid anderzijds. Kan het college toezeggen dat de correcties en het gebiedsbeleid zodanig in de Omgevingsvisie worden opgenomen, dat het stadsbrede beleid altijd een dwingende ondergrens betreft voor het gebiedsbeleid.

Wij willen graag weten of met deze aanvulling de thema’s en het beleid van de stadsbrede Omgevingsvisie ook dwingend worden gemaakt, dus een juridische ondergrens vormen, voor het omgevingsbeleid in de deelgebieden? Graag een reactie van het college.

Dank u wel voorzitter.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Plan van aanpak invoering Omgevingswet

Lees verder

Bijdrage 2 Nota Dierenwelzijn, Aanpak Plaagdierbeheersing en Brief Indicatoren Dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer