Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Visie Speel­ruimte Utrecht 2021 - Spelen in je eigen buurt


10 februari 2022

Spelen in het groen en klimaatadaptief
In de speelvisie staat nog niet zoveel over materiaalgebruik en inrichting van speelplaatsen. Ik wil aan de wethouder vragen: wat zijn de ambities voor het materiaalgebruik? Kan de wethouder toezeggen om alleen nog te kiezen voor circulaire, duurzame materialen? Dus denk aan hergebruik en in elk geval géén tropisch hardhout. (maar wel: Europees hout, staal of kunststof)

Maar bij de inrichting ook: is water doorlatend of groen, tenzij al de norm? En kan de wethouder toezeggen om te kijken naar mogelijkheden om ook bij speelplaatsen insectenhotels of nestkastjes voor vogels te plaatsen? Op die manier doen we iets voor de biodiversiteit en maken kinderen nog meer kennis met natuur dichtbij huis.

En om spelen in het groen nog letterlijker te maken: kan de wethouder toezeggen om te kijken of er op sommige klimplekken ook klimbomen geplant kunnen worden? Dan denken we dus aan rassen die stevig zijn en laag veel vertakkingen hebben. Als aanvulling op het klimrek.

Speelplekken voor kinderen met een beperking
In de voorliggende visie wordt gesproken over inclusiviteit: het streven dat speelplekken toegankelijk zijn voor inwoners met een beperking. In zowel bereikbaarheid als mogelijkheden voor samenspel. Vraag: wat betekent dit “streven naar”, kan de wethouder toezeggen dat elke blokplek een voor iedereen toegankelijk speeltoestel krijgt waar kinderen met en zonder lichamelijke beperking samen kunnen spelen?

En kan de wethouder toezeggen om speeltuinen die toegankelijk zijn voor inwoners met een beperking goed vindbaar gemaakt worden via bijvoorbeeld de gemeentelijke website?

Oplossing voor afval/zwerfvuil
Zijn er genoeg afvalbakken rond speelplaatsen? Of wat is naar inschatting van de wethouder de reden dat er rond speelplaatsen altijd zo vreselijk veel zwerfvuil ligt?

Voor alle leeftijdsgroepen
Met betrekking tot speelruimte voor jonge kinderen lijkt er voldoende aanbod te zijn, maar juist tieners geven het signaal dat er voor hen onvoldoende aanbod is. Uit de voorliggende visie wordt ons eerlijk gezegd niet duidelijk hoe hiermee rekening gehouden wordt. Hoe is dat nu, en wat is de inzet daarop of wat gaat de inzet zijn? Graag een reactie van de wethouder.

Financiën: is er genoeg budget om de nieuwe visie te realiseren?
Tenslotte, dat speelruimte ontzettend belangrijk is, zowel dat er genoeg moet zijn als dat het van mooie kwaliteit moet zijn, daarover zijn we het allemaal eens. Er ligt een visie, maar is de wethouder van mening dat er voldoende middelen zijn om deze visie ook daadwerkelijk realiteit te maken?