Commis­sie­bij­drage Gezonde voeding op school


17 februari 2022

De Partij voor de Dieren is een groot voorstander voor het georganiseerd aanbieden van gezonde voeding op school. En het is op initiatief van mijn partij en van D66 in de Tweede Kamer dat hier beleid voor gemaakt wordt. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de gezondheid van de kinderen daarmee aanmerkelijk verbetert, maar ook dat de sfeer in de klas positiever is en er minder wordt gepest.

U zult begrijpen dat wij graag willen dat we dus ook in Utrecht hiermee beginnen.

Bij de RIB hoorden we: ontzorg de scholen, en help ze dit mogelijk maken. In het begin is er misschien weerstand, over bijvoorbeeld langer maken van pauzes, maar later is iedereen enthousiast. Ons idee is dan ook: als we beginnen, begin in de buurten waar de ongezondheid het grootst is maar ook waar er enthousiasme is, of snel enthousiasme ontstaat. Wij zien graag dat hier in Utrecht aan dekking gewerkt wordt en er al snel van start gegaan kan worden met een of enkele pilots die als goede voorbeelden kunnen dienen.

Mijn fractie wil graag twee zaken benoemen nog:

-De focus op gezonde voeding is voor ons te beperkt, en we leggen graag de koppeling met duurzame voeding. Gezonde en duurzame voeding dat is voor iedereen winst, en met iedereen bedoel ik ook dieren, natuur en klimaat. In de gemeentelijke kantines gaat het plantaardig aanbod steeds verder omhoog, wat noodzakelijk is, en voedzaam en lekker. (Bij het vorig jaar gestarte contract bestond het assortiment voor 65% bestaat uit plantaardig producten en in 2025 is dat 80% plantaardig en 20% dierlijk.)

Kan de wethouder toezeggen dat de voeding op scholen, als we hiermee van start gaan, gezond en duurzaam wordt? Liefst aansluitend op de opmars van plantaardig eten in de gemeentelijke catering, en kan hij ook toezeggen dat als er dierlijke producten geserveerd worden, deze biologisch zijn? Met gemeentelijk geld moeten we niet de bio-industrie financieren.

-Als we meer gezonde en duurzame voeding op scholen tijdens de lunch gaan serveren, dan zouden we ook stappen moeten zetten tegen ongezond en onduurzaam eten op scholen. Sommige scholen hebben automaten voor snoep en koekjes, en ook voor frisdrank. Is de wethouder het met ons eens dat als we gezonde en duurzame voeding op scholen gaan ondersteunen dat we scholen moeten helpen met de afbouw van snoep en frisdranken? En kan hij toezeggen dit mee te nemen in een Utrechts plan?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Visie Speelruimte Utrecht 2021 - Spelen in je eigen buurt

Lees verder

Commissiebijdrage Aanpak ongewenste omgangsvormen in onderwijsinstellingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer