Commis­sie­bij­drage Aanpak onge­wenste omgangs­vormen in onder­wijs­in­stel­lingen


17 februari 2022

Dank voorzitter. Ik zal het kort houden, het meeste is nu namelijk al gezegd.

Voor de Partij voor de Dieren is dit een belangrijk onderwerp. Ook wij zijn zoekende naar de rol die de gemeente hierin nou precies kan spelen, net als de meeste fracties.

Het lijkt ons in ieder geval een goed idee om jaarlijks te reflecteren samen met de onderwijsinstellingen. Daarin zou mijn fractie graag zien dat de online-wereld ook wordt meegenomen. Want daar speelt deze problematiek ook. Graag hoor ik hoe de wethouder hierover denkt. En vanzelfsprekend is terugkoppeling naar de raad wat de Partij voor de Dieren betreft gewenst.