Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Wijziging veror­de­ningen preca­rio­be­lasting, leges en leges omge­vings­ver­gunning 2022 voor tijde­lijke terrassen in verband met Corona


17 februari 2022

Wij kunnen kort zijn: we kunnen hiermee instemmen. Wat ons betreft hoeven horecaondernemers geen kosten te maken voor de tijdelijke terrassen. Die terrassen zijn toegestaan vanwege de anderhalvemeter regel, deze komt te vervallen volgende week. Dus veel financiële impact heeft het raadsvoorstel daarmee niet, maar zoals wij graag zeggen: alle kleine beestjes helpen.