Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Wijziging voor­waarden middenhuur


17 februari 2022

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren kan zich vinden in het geluid zoals geuit door voornamelijk de PvdA en Student & Starter. Wij zien het amendement van de PvdA om de +1% uit het voorstel te halen met interesse tegemoet, en het voorstel over de maximale minimale inkomenseis zoals al aangekondigd door Student en Starter. Goede vraag van GroenLinks over de hoge servicekosten, daar kunnen wij ons ook bij aansluiten.

Verder gaat onze fractie graag zelf nog even in op die minimale inkomenseis van maximaal 42 keer de maandhuur. Wij vinden het jammer dat de inkomenseis niet nog verder verlaagd wordt, naar 36 keer de maandhuur, een optie waar geen draagvlak voor is onder beleggers. Het is wel apart dat twee mensen die willen gaan samenwonen voor die tijd voor twee afzonderlijke studentenkamers zonder enige inkomenseisen of iets dergelijks vrijwel hetzelfde bedrag neerlegden, en dan niet in staat worden geacht dit gezamenlijk te kunnen betalen. De Partij voor de Dieren is wel benieuwd, kan de wethouder toelichten hoe zoiets dan gaat? De beleggers geven aan dat ze het niet zien zitten, en dan kan het niet doorgaan? In hoeverre hangt dit af van de beleggers, en in hoeverre is hier politieke ruimte? Graag een reactie van de wethouder.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Wijziging verordeningen precariobelasting, leges en leges omgevingsvergunning 2022 voor tijdelijke terrassen in verband met Corona

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Wijziging Huisvestingsverordening regio Utrecht 2019, gemeente Utrecht in verband met wet opkoopbescherming, verlagen van het percentage te verloten woningen en een aantal technische wijzigingen; toepassen van een lichtere

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer