Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Wijziging Huis­ves­tings­ver­or­dening regio Utrecht 2019, gemeente Utrecht in verband met wet opkoop­be­scherming, verlagen van het percentage te verloten woningen en een aantal tech­nische wijzi­gingen; toepassen van een lichtere


17 februari 2022

Voorzitter, dank u wel.

Opkoopbescherming
De gemeente mag zelf de prijsgrens bepalen voor de opkoopbescherming. Door de grens vast te stellen op een WOZ-waarde van € 440.000, -, zullen woningen met een WOZ-waarde van € 440.001, -en hoger toch alsnog worden opgekocht? Krijgen we dan een zogenaamd waterbedeffect? Waarom inderdaad de grens niet een stuk hoger leggen? Wordt de ruimte die er nog is wel optimaal benut? Dus ik vind de oproep van GroenLinks interessant om te gaan onderzoeken welke marge er nog is, en of we misschien 80% van de woningen kunnen beschermen tegen de opkoop door beleggers.

Lotingspercentage verlagen
Goed dat deze wordt verlaagd, loting is arbitrair en dus niet eerlijk. Onze fractie heeft ook vóór Motie 2021/238 Verlagen percentage woningen gestemd.

Lichtere vergunning splitsen/opdelen
Maatregelen die leiden tot verlichting van de woningmarkt juicht de Partij voor de Dieren toe, want kan er toe leiden dat er minder hoeft te worden gebouwd. Bestaande woningen met méér mensen bewonen vinden we een mooie creatieve oplossing. De Partij voor de Dieren is wel altijd kritisch op leefbaarheid/overlast en daarom willen we dat er altijd een leefbaarheidstoets wordt gedaan voordat er een vergunning voor splitsen of omzetten wordt gegeven. De beleidsregels samenstelling woningvoorraad worden conform de toezegging rondom de burgeragendering geluidsnorm gewijzigd. Daar zijn wij blij mee. Dank u
wel voor uw aandacht.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Wijziging voorwaarden middenhuur

Lees verder

Commissiebijdrage Burgeragendering Urgente maatregelen klimaatcrisis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer