Commis­sie­bij­drage Burgeragen­dering Urgente maat­re­gelen klimaat­crisis


17 februari 2022

Voorzitter, acties om de klimaatcrisis én de biodiversiteitscrisis te lijf te gaan moeten beter en vooral veel sneller.

Mijn fractie deelt de zorgen van de initiatiefnemers vanuit Extincition Rebellion Utrecht. Ook wij zijn niet tevreden met het beleid van dit college van de afgelopen vier jaar, en zéker na het uitroepen – op ons initiatief – van de klimaatcrisis. Een hele rits partijen hebben die motie mee ingediend, en er mee ingestemd. Maar wat heeft dat nou opgeleverd? Is de wethouder het met mij eens dat het college niet naar deze motie heeft gehandeld?

De Partij voor de Dieren roept het al lang: klimaatneutraal pas in 2050 is absurd, dat is uitstelgedrag, en dat is te laat. De wethouder heeft zelfs al aangegeven dat we 2050 niet eens gaan halen als we op deze manier doorgaan. Het naar voren trekken van deze deadline is een kwestie van zowel politieke wil als noodzaak. Die deadline moet naar 2030. Graag een reactie van de wethouder.

Het college geeft aan dat “iedereen zijn steentje moet bijdragen” en dat we de problemen niet op het grondgebied van Utrecht kunnen oplossen, of zelfs helemaal niet kunnen oplossen als stad. Dat klinkt mij ontwijkend in de oren. Het is wél en juíst de verantwoordelijkheid van een college, en in het verlengde daarvan de gemeenteraad, om kaders te stellen en de nodige doelen vast te leggen. Het is onterecht en onrechtvaardig dat individuen, burgers, helemaal verantwoordelijk worden gehouden voor het oplossen van de troep die achterblijft na ontoereikend beleid van overheden. Dat is neoliberalisme ten top. Ik ben benieuwd hoe de wethouder hierover denkt. Graag een reactie.

Gek genoeg geeft het college in dezelfde raadsbrief aan zich “zeer bewust te zijn van de noodzaak om nu te handelen als het gaat om het klimaat en de biodiversiteit”. Een vraag aan de wethouder; is het college zich daar nú net voor de verkiezingen ineens bewust van, of was zij dat de afgelopen vier jaar ook al? En als zij dat de afgelopen vier jaar al was, waarom heeft zij er niet naar gehandeld?

Voor veel verbeteringen is meer geld nodig, zegt het college. Mijn fractie vraagt zich dan ook af; waarom is het programma duurzaamheid niet gegroeid? Kan de wethouder toezeggen dat het programma duurzaamheid gaat groeien?

Het college en de initiatiefnemers hebben de raad uitgedaagd om met voorstellen te komen. Dat hebben wij eerder al gedaan en daar wil ik de wethouder best aan herinneren. Afgelopen zomer bij de bespreking van de voorjaarsnota bijvoorbeeld nog, met een motie “tijd voor plan B, klimaatneutraal doe je zo”. Deze motie, met daarin opgenomen 13 concrete voorstellen om in 2030 klimaatneutraal te worden, kunnen wij opnieuw indienen.

Ook willen wij een klimaatburgerberaad, daar heb ik al eerder voor gepleit. Via een klimaatburgerberaad kunnen alle drie de punten die de initiatiefnemers hebben ingebracht, uitgewerkt worden. Gaat de wethouder hier werk van maken? Zo nee, dan kan mijn fractie ook daartoe nog vóór de verkiezingen een motie indienen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Wijziging Huisvestingsverordening regio Utrecht 2019, gemeente Utrecht in verband met wet opkoopbescherming, verlagen van het percentage te verloten woningen en een aantal technische wijzigingen; toepassen van een lichtere

Lees verder

Commissiebijdrage Initiatiefvoorstel Ongelijk investeren voor Gelijke kansen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer