Commis­sie­bij­drage Initi­a­tief­voorstel Ongelijk inves­teren voor Gelijke kansen


17 februari 2022

Allereerst natuurlijk complimenten aan mevrouw Assen en ongetwijfeld ook een hoop andere mensen die binnen en buiten haar fractie hebben bijgedragen aan dit initiatiefvoorstel en deze nota.

Zij kan de Partij voor de Dieren aan haar zijde vinden als het gaat om strijden voor een eerlijkere verdeling van de (brede) welvaart. En ook als het gaat om de durf de schaarse middelen die er zijn ongelijker te verdelen om zo kansengelijkheid en het betrekken van álle inwoners bij onze samenleving te bevorderen.

Aanleiding voor het voorstel is dat het onduidelijk is wanneer het principe ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’ toegepast wordt. Op welke manier. En hoe is het controleerbaar voor de raad? Als Partij voor de Dieren delen we de behoefte aan deze informatie.

Toch hebben we nog wel twee bedenkingen naar aanleiding van dit initiatiefvoorstel.

Voor ongelijk investeren was het fijn geweest als we bij dit voorstel een overzicht hadden hoeveel we als gemeente überhaupt investeren in gelijke kansen. Ik vrees een beetje dat we het college hiermee wel een moeilijke opdracht gaan geven. Bijvoorbeeld, hoe ver willen we gaan in het ongelijk investeren?

In elk beleidsdocument en elke raadsbrief een aparte paragraaf over hoe we ongelijk investeren in gelijke kansen lijkt me wat overdreven. Niet altijd van toepassing en omslachtig voor zowel raad die alles moet lezen als ook de ambtenaren. Kan de indiener beslispunt 3 toelichten (overigens naast beslispunt ook 1 van de uitgangspunten van de nota)?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Burgeragendering Urgente maatregelen klimaatcrisis

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan, Chw. Merwedekanaalzone deelgebied 5, Europalaan fase 1

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer