Raads­bij­drage Raads­voorstel vast­stellen bestem­mingsplan, Chw. Merwe­deka­naalzone deel­gebied 5, Euro­palaan fase 1


24 februari 2022

Voorzitter, te veel groei ziet de Partij voor de Dieren niet zitten. Maar deze eerste fase is met 4250 woningen voor mijn fractie akkoord. Dat is wat ons betreft wel de limiet voor dit gebied.

Zoals aangegeven in de commissiebespreking vinden wij de term gemengde bestemming wel wat spannend. Ook van de constructie via beoordelingskaders weten we het zo net nog niet.

Wij zullen er dus alert op blijven dat dit gebied wel ├ęcht zo groen gaat worden als beoogd.

Dan over Mobach: het zou kunnen dat Mobach er in de toekomst voor kiest toch niet op deze locatie bedrijfsvoering voort te zetten. Graag hoor ik van de wethouder een bevestiging dat er in dat geval wel gekozen gaat worden voor een groene invulling op deze plek.