Commis­sie­bij­drage Raads­brief Ontwik­keling van sport­vastgoed en gemeen­te­lijke orga­ni­satie van sport


25 mei 2023

Een tweetal korte punten die nog niet zijn genoemd zou mijn fractie graag willen inbrengen;

Ten eerste sport en groen. Mijn fractie heeft al vaker aangegeven niet te willen dat het realiseren van sportfaciliteiten ten koste gaat van groen en ruimte voor dieren. Ook hebben wij op eerdere momenten al gepleit voor bijvoorbeeld vergroening van sportfaciliteiten. Er staat al een poos een toezegging open vanuit het college naar aanleiding van de bespreking van de sportagenda. De raad zou een brief ontvangen over de balans tussen sporten en groen. Waar komt de vertraging in dit traject vandaan? Is het college wellicht uitgebreide plannen aan het maken? Hier is mijn fractie uiteraard heel benieuwd naar. Kan de wethouder een update over de plannen vanuit het college geven en een inzicht geven in wanneer de raad deze toegezegde brief zal ontvangen?

Dan heb ik nog een opmerking over duurzaamheid. Het college geeft aan dat actuele behoefte soms schuurt met toekomstige behoefte en de wens tot duurzame toevoeging van voorzieningen op de lange termijn. Kan de wethouder ons meenemen in hoe het college met deze spanning om gaat? Is duurzaamheid niet juist ook een actuele behoefte? De Partij voor de Dieren denkt; met alleen het wisselen naar ledlampen bij verbouwingen gaan we er natuurlijk niet komen in het te lijf gaan van de klimaatcrisis. Graag een reactie.

Tot slot, goed dat het college ook kijkt naar optimale bezetting van faciliteiten en deelgebruik, daar is mijn fractie blij mee. Maar wij vragen ons wel af in hoeverre hier nou echt stappen op gemaakt worden, en dat geluid hoorde ik bij andere partijen ook. Want deze plannen zijn niet nieuw en dit wordt bij ieder debat over ruimtegebrek wel geopperd. Wij zijn dus benieuwd naar de beantwoording van de wethouder op deze vragen.