Commis­sie­bij­drage Flits­be­zorging


1 juni 2023

De Partij voor de Dieren vindt flitsbezorging het toppunt van luiigheid en overconsumptie die we niet moeten willen. Kopen op impuls, en er zelf niks voor hoeven doen: dat vinden wij niet goed. En zeker ook niet aansluiten op het besef dat de aarde maar beperkt grondstoffen te bieden heeft. Voedsel heeft een grote impact op klimaat, dierenwelzijn en volksgezondheid: nog meer consumptie met één druk op de knop moeten we niet willen.

Mijn fractie ziet liever geen flitsbezorging in Utrecht. Ze zijn nou eenmaal toegestaan op bedrijventerreinen, ons idee is: laat ze daar (hoewel, liever ook niet) en maak afspraken met de bedrijven over bijvoorbeeld fiets- en verkeerveiligheid van bedrijventerrein naar inwoners, want die haast waar deze bedrijven op werken is voor niemand goed.

Maar het college wil het vestigen van darkstores in woonwijken toestaan, en reguleren. Wij kunnen alvast verklappen. Wij zijn tegen dit raadsvoorstel. Dit leidt tot meer flitsbezorging. Als bedrijven weten wat onze regels zijn, zullen ze zich daaraan aanpassen. Wat op korte termijn wellicht goed is, want minder overlast, maar meer flitsbedrijven leidt wel tot minder andere winkelpunten voor voedsel. Of tot alleen maar meer consumptie. En beide willen wij niet.

Maar nu we toch spreken over dit voorstel willen we twee dingen zeggen:

- In de beleidsnota staat dat er kaders gesteld worden, maar echt concrete richtlijnen over openingstijden zien we niet terug. Er wordt gerefereerd aan 'motie 237 Terugdringen overlast in de avonduren', maar welke kaders en richtlijnen met betrekking tot openingstijden stellen we nu als raad vast? Als Utrecht dan toch meer darkstores gaat toestaan, dan willen wij dat openings- en bezorgtijden parallel lopen aan bestaande supermarkten in de buurt van de darkstores. Het zou toch raar zijn als supermarkten die tot middernacht openblijven geen alcohol mogen verkopen na 22 uur, en flitsbezorgers nog die tijd nog wel. Is de wetbouder bereid dit toe te voegen aan de beleidsnota?

- Fijn dat alles rondom flitsbezorging niet in groengebieden mag. Mijn fractie vindt dan ook niet meer dan logisch, en aan de tabel in de bijlage bij de concept beleidsnota wil mijn fractie nog iets toevoegen. Namelijk: bezorging. En deze zouden wij rood willen kleuren. De Partij voor de Dieren is er voorstander van dat flitsbedrijven mogen bezorgen op slechts woon- en werkadressen. En dus nergens in de openbare ruimte, en al helemaal niet in het groen, aangezien bezorgspullen en verpakkingen vaak achtergelaten worden als zwerfafval. Wat vindt de wethouder van dit idee en is ze bereid dit met de flitsbezorging in Utrecht af te spreken en/of op te nemen in vergunningen? Overigens zouden we deze regel ook willen laten gelden voor maaltijdbezorgers. Dit weekend zal ik tientallen pizzadozen door een park zwerven. Zie de wethouder mogelijkheden daartoe?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Ontwikkeling van sportvastgoed en gemeentelijke organisatie van sport

Lees verder

Commissiebijdrage Actieplan Studenthuisvesting 2023-2030

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer