Commis­sie­bij­drage Actieplan Studenthuis­vesting 2023-2030


1 juni 2023

Dank, voorzitter. Er is al veel goede input gegeven. De Partij voor de Dieren kan zich vinden in het raadsvoorstel.

Ik heb ten eerste een punt van BIJ1 die er niet bij kan zijn, maar waar mijn fractie het mee eens is: Zorgen om internationale studenten en hun zoektocht naar huisvesting. Internationale studenten moeten steeds vaker hun studie afbreken omdat ze geen kamer kunnen vinden, onder andere door de grote hoeveelheden discriminatie richting internationale studenten op kamergroepen. Wat gaat de wethouder doen om deze discriminatie aan te pakken? En kan de wethouder toezeggen ook aandacht te besteden aan de positie van internationale studenten?

Dan nog iets anders wat nog niet ter sprake is gekomen: wij zijn voor het puntensysteem an sich, maar een nadelig gevolg is dat de woningen duurder worden wanneer deze bijvoorbeeld verduurzaamd worden. Zo kregen wij van Vidius te horen dat het voorkomt dat studentenwoningen geïsoleerd worden, een wenselijke ontwikkeling kijkend naar de klimaatcrisis en de stijgende energieprijzen, maar dat de huisbaas dit vervolgens dan ziet als een mooi excuus om de huurprijs flink omhoog te schroeven.

Zo blijft duurzaamheid een stukje luxe, terwijl het in de ogen van onze fractie voor iedereen mogelijk zou moeten zijn om hun woning te verduurzamen. Ik gebruik nu duurzaamheid als voorbeeld, maar dit geldt natuurlijk ook voor andere verbeteringen aan een woning.

In hoeverre heeft de wethouder hier een oplossing voor? Kan de wethouder toezeggen dat hij bij de lobby naar het rijk toe dit punt meeneemt?

Onze fractie zou graag wat meer horen over welke afwegingen het college daarbij maakt.

Dank voor uw aandacht.