Commis­sie­bij­drage Leeg­stands­ver­or­dening


1 juni 2023

Als Partij voor de Dieren vragen we al jaren (sinds 2015) om een leegstandsheffing die na een halfjaar leegstand wordt opgelegd aan eigenaren. Een motie van onze hand om te onderzoeken hoe een meldplicht voor leegstaande kantoren en woningen kon worden ingevoerd werd ook in 2017 al overgenomen door het college. We zijn dus in beginsel blij dat nu ook wettelijk mogelijk is dit in te voeren en dat voorliggende voorstel er is.

Als Partij voor de Dieren vragen we al jaren om een leegstandsheffing en een meldplicht voor leegstaande kantoren en woningen. We zijn dus in beginsel blij dat nu ook wettelijk mogelijk is dit in te voeren en dat voorliggende voorstel er is.

We hebben nog drie aandachtspunten:

Snelheid

Dat het na de melding en het leegstandsoverleg nog twee keer 3 maanden kan duren voordat een pand weer bewoond is vinden we lang, daarmee staat een pand tot wel 15 maanden leeg, en als er dan al een gebruiker is is de vraag of die per direct kan intrekken.

Vraag aan de wethouder: is er geen ruimte om deze termijnen nog wat te verkorten, zodat na het leegstandsoverleg zo snel mogelijk tot bewoning wordt overgegaan? GL deed al voorstel om 2 maanden in te lopen dus ben benieuwd naar reactie daarop. En wat gaat het college doen om in te voorkomen dat een pandeigenaar zo lang mogelijk treuzelt en alle termijnen zoveel mogelijk oprekt?

Hoogte van de bestuurlijke boete

Particulieren gaan straks 2800,- betalen en andere pandeigenaren 5000,- als een bestuurlijke boete voor het niet-melden van leegstand wordt opgelegd.

Deelt het college onze zorg dat deze bedragen relatief laag zijn en dus onvoldoende afschrikwekkend om te voorkomen dat mensen de meldplicht aan hun laars lappen? En wat denkt het college te doen om te zorgen dat de meldplicht niet ondermijnd wordt?

Waarom niet voor kantoorpanden?

4,2% van de kantoren staat ongeveer leeg. Het college noemt dat in de toelichting op deze verordening laag, maar wij vinden dat nog best wel veel. Er wordt verwezen naar noodzakelijke frictieleegstand maar voor de leegstandsverordening gaat het natuurlijk juist om langdurige leegstand. Daar komt bij dat bedrijven tegenwoordig voorkeur hebben voor specifieke kantoren op specifieke locaties.

De Partij voor de Dieren is daarom nog niet geheel overtuigd dat een meldplicht voor leegstaande kantoren geen toegevoegde waarde zou hebben. Omzetten naar woonruimte is moelijker, maar in een leegstandsoverleg kan met een eigenaar wel de mogelijkheden hiertoe besproken worden.

Kan de wethouder uitleggen wat er nodig zou zijn om kantoorruimte alsnog toe te voegen aan de leegstandsverordening?

Waarom niet corporatiewoningen?

Die vraag hadden wij ook, maar tegelijk: help je hen met meer administratie, met boetes. Ten koste van wat gaat dat dan in hun organisatie?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Actieplan Studenthuisvesting 2023-2030

Lees verder

Commissiebijdrage Verduurzaming particuliere woningen én Verduurzaming van sociale woningen in niet-corporatiebezit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer