Commis­sie­bij­drage Aanpak lera­ren­tekort


5 oktober 2023

Wat fijn om gezamenlijk te spreken over een onderwerp waar zo te horen alle partijen hier het belang van in zien. Want goed opgeleide kinderen zijn de basis voor welvaart én welzijn. Ik hoop dat we dit debat ook aangrijpen om out-of-the-box te denken, die het marktdenken in het onderwijs bevragen en meer over het algemeen belang.

Want ik citeer net als Volt ook graag Merel van Vroonhoven als ik zeg: het lerarentekort heeft een oorzaak: namelijk politieke keuzes over hoe we ons onderwijs en samenleving inrichten. Zoals ook met andere basisvoorzieningen zien we nu de gevolgen van neoliberale keuzes. We hebben scholen ingericht alsof ze bedrijven zijn, in de veronderstelling dat dat leidt tot beter kwaliteit. Helaas is het omgekeerde gebeurd. Financiële prikkels leiden tot concurrentie in plaats van algemeen belang.* Ziet de wethouder dit probleem ook? Welke instrumenten heeft de wethouder om in onze gemeente de marktwerking uit het onderwijssysteem te halen?

Welke manieren kan de wethouder toezeggen om scholen met een kleiner tekort samen te laten werken met andere? Zoals een stimulans voor scholen om samen vacatures of gaten in het rooster op te vullen, of andere oplossingen om het anders te organiseren, voortbordurend op het commissiedebat eerder vandaag. Op welke manier lobbyt de wethouder in Den Haag voor minder marktwerking in het onderwijs?

Dan nog twee meer praktische korte termijn mogelijkheden.

Ten eerste: in het deze week gepresenteerde coalitieakkoord van de gemeente Den Haag stelt het college (met daarin een kersverse PvdD-wethouder:)) een beurs voor voor 50 PABO-studenten, met als tegenprestatie dat zij na het afstuderen een paar jaar in Den Haag blijven werken. Wat vindt de wethouder daarvan en is dat ook mogelijk in Utrecht?

Ten tweede: in de antwoorden op de schriftelijke vragen van april blijkt de zijinstroom een effectiever instrument te zijn dan vooraf was verwacht. De schoolbesturen hebben laten zien dat zij goed in staat zijn dit op te schalen. Hoe wil de wethouder dit stimuleren?

Tot slot wat betreft de tegemoetkoming in de parkeervergunning van scholen. De PvdD ziet ook dat bereikbaarheid een drempel is, maar vindt dat niet parkeerplekken, maar het huidige OV-netwerk de oorzaak is. Is de wethouder het ermee eens dat beter OV helpt tegen het lerarentekort én luchtvervuiling én ruimtetekort in onze stad? Wat ziet de wethouder als schonere, toekomstbestendige alternatieven voor bereikbaarheid en in hoeverre neemt hij dit mee in de plannen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Startnotitie Klimaatvisie

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Utrechtse Onderwijs Agenda 2023-2026

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer