Commis­sie­bij­drage Aanpak overlast Lepe­lenburg


17 januari 2019

Dank u wel voorzitter.

Het is belangrijk dat Park Lepelenburg een aangename en veilige plek is voor iedereen om te verblijven. Hetzelfde geldt voor het woongenot van omwonenden. Wij steunen de wijze waarop het college de overlast wil aanpakken, dus niet door de gedoogsituatie voor alcoholgebruik op te heffen, maar door een extra wijkboa aan te stellen en de verblijfsontzegging voor bepaalde tijd.

In de Raadsbrief staat dat de functie van de wijkboa voornamelijk is om te fungeren als eerste aanspreekpunt en het tegengaan van overlast. De Partij voor de Dieren is van mening dat het aanstellen van een extra wijkboa kansen biedt om het park voor alle bezoekers, ook dieren, een aangename en veilige plek te maken. Een vraag: ik kan mij niet voorstellen dat het niet zo is, maar kan de burgemeester toezeggen dat als de extra wijkboa er dan toch komt, dat deze ook adequaat zal handhaven ter bescherming van groen, biodiversiteit en milieu. Denk aan het tegengaan van milieuvervuiling door afval en het tegengaan van beschadiging van gras door barbecues.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Zienswijze uitgangspunten pgb Stichtse Groenlanden

Lees verder

Commissiebijdrage Groene schoolpleinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer