Commis­sie­bij­drage Groene school­pleinen


17 januari 2019

Dank u wel voorzitter.

En ook dank aan het college voor de brief over groene schoolpleinen. We keken er anderhalf jaar naar uit, dan verwacht je ook wat. Dat de voornaamste boodschap is: we gaan en we blijven in gesprek en het is ingewikkeld, valt dan een beetje tegen.

Wat we ook niet snappen:

Ik citeer uit de brief: “In de praktijk worden de voordelen van een groen(er) schoolplein afgewogen tegen de bewegingsruimte voor de kinderen.”

Alsof het een tegenstelling betreft! Alsof groen ten koste gaat van bewegingsruimte!

Voorzitter, ik neem aan dat het geen uitleg behoeft dat groene schoolpleinen helemaal niet beperkend zijn voor de bewegingsruimte van kinderen. Een groene omgeving nodigt daarentegen juist uit tot bewegen, tot spelen en ontdekken. En naast de voordelen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van kinderen en leerkrachten, dragen groene schoolpleinen ook nog eens bij aan klimaatadaptatie en het tegengaan van klimaatverandering.

Samenvattend: De Partij voor de Dieren is het gewacht en het gepraat een beetje zat. Het college schrijft in haar brief dat ze de afgelopen jaren heeft gesteund en gestimuleerd, maar we zien dat dat nog weinig heeft opgeleverd. Tijd om stenen te breken: tegels eruit, gras erin.

Het belang van groene schoolpleinen strekt veel verder dan alleen de schoolbesturen. En dat rechtvaardigt volgens de Partij voor de Dieren een grotere rol voor de gemeente.

Wat ons betreft moet de gemeente hierin meer een voortrekkersrol nemen, terwijl we nu de indruk krijgen dat het college toch een beetje afwacht tot schoolbesturen met een vraag komen.

Wij willen de wethouder vragen of zij kan toezeggen om op korte termijn met een plan te komen, waarin staat hoe we binnen afzienbare tijd een wezenlijke vergroening van de Utrechtse schoolpleinen kunnen realiseren. En daarbij niet alleen de afdeling onderwijs, maar ook andere relevante afdelingen te betrekken.

Daarbij denken wij aan duidelijke overzichten van bekostigingsmogelijkheden en creatieve oplossingen voor aanleg en onderhoud.

De bekostigingsstructuur is lastig, vanwege de vele geldstromen die binnen scholen lopen. We zijn blij dat het college met de brief een begin gemaakt heeft met inzichtelijk maken. De conclusie “het is ingewikkeld” is wat karig. Kan de wethouder toezeggen om alle mogelijkheden en voorwaarden concreet te maken voor scholen? Daarbij ontvangen wij als raadsfractie graag een overzicht van eventuele drempels die er zijn, zodat we ons kunnen inzetten die weg te nemen.

Met aanpassing van de verordening onderwijshuisvesting gaan we één van die drempels wegnemen, kan het college inzichtelijk maken welke drempels er dan nog meer zijn waardoor het allemaal zo moeilijk is?

Hierbij wil ik benadrukken dat dit wat ons betreft niet volledig uit het onderwijsprogramma hoeft te komen, vergroening van schoolpleinen is niet alleen goed voor de scholen zelf, maar ook voor klimaatadaptatie en dat rechtvaardigt dat financiering breder geregeld wordt. Gezien de voordelen van groene pleinen veel breder uitwerking hebben dan alleen het onderwijs, mag ook de financiering breder gezocht worden. Bijvoorbeeld uit het Plan Gemeentelijke Watertaken (rioolheffing).

Graag hoor ik ook van de wethouder of en hoe zij andere afdelingen, bijvoorbeeld openbare ruimte en groen, betrekt bij haar inzet voor groene schoolpleinen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Aanpak overlast Lepelenburg

Lees verder

Commissiebijdrage Vaststelling Omgevingsvisie, deelgebied Vleuten-De Meern

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer