Commis­sie­bij­drage Alter­natief A27


13 april 2023

De PvdD Utrecht vindt natuurlijk vol overtuiging dat de A27 niet verbreed moet worden. Bomen kappen, een natuurgebied beschadigen en jarenlange overlast tijdens de werkzaamheden inclusief een barrière tussen Utrecht en Amelisweerd... Waarom? Dit is voor ons een retorische vraag zonder antwoord.

Dus we vinden het goed dat de regio nu bezig is om een alternatief plan te maken. Dat moet ook echt een kwalitatief goed plan zijn dat niet anders dan overgenomen kan worden door het kabinet. En dat is ook volstrekt nodig – want we weten allemaal dat de landelijke VVD de verbreding van de A27 dolgraag wil doorzetten.

De Partij voor de Dieren vindt de verkenning van de regio die er nu ligt nog niet zo overtuigend als het zou moeten zijn. De toon is twijfelend en er moet nog een hoop onderzocht worden. Het plan is dus nog niet klaar, laat staan kant en klaar over te nemen, dit vinden wij jammer. De tijd dringt.

De regio werkt met drie pijlers in dit alternatief.

Eén daarvan is uitstekend: meer capaciteit binnen de bak. Dit is wat ons betreft prima, en als dit betekent dat de snelheid daar omlaag moet, zijn we daar volstrekt meer akkoord. Want zeker zolang we fossiele auto's gebruiken, betekent dat minder uitstoot en geluid, en meer veiligheid.

Een ander is inhoudelijk goed – namelijk het verminderen van de groeiende vraag van automobiliteit. Maar wij zouden dit willen versimpelen: verminderen van het auto-aanbod, en nog simpeler: zorgen voor minder auto's. De auto wordt beschouwd als iemands recht en staat bij velen nog altijd te boek als gebruiksvriendelijker dan fiets of ov.

Wij vinden de passages over het verminderen van auto's nog altijd te vriendelijk en voorzichtig geformuleerd. We weten dat de A27 vooral druk is op piekmomenten, dus als we gaan sturen op minder auto’s op piekmomenten, is verbreding niet nodig. Tegenwoordig zijn piekmomenten vooral de ochtend en middag van dinsdagen en donderdagen – aangezien dit nu vooral de dagen zijn dat mensen naar het werk gaan. Maar vreemd genoeg ontbreekt dit woord 'piekbelasting' en lijkt de regio dus mee te gaan in het frame van het kabinet dat verstopping van de A27 altijd aan de orde is.

De Partij voor de Dieren zegt dus: minder auto's, zeker op die momenten van piekbelasting. We moeten dus inderdaad de afspraken uitbouwen met werkgevers, onderwijsinstellingen en grote publiekstrekkers om meer thuis te werken, de spits te mijden en meer met het ov en de fiets te reizen. Graag voegen wij carpoolen hieraan toe. In hoeverre wil de wethouder daarin dwingend zijn: bijvoorbeeld door met nieuwe bedrijven die actief naar de regio gehaald worden – er loopt weer eens een campagne hiervoor met de naam Heart of Holland - hierover harde afspraken te maken?

Wat betreft beprijzing: wat vindt ze van het uitwerken van zowel rekeningrijden als tolheffing?

Meer en beter OV: wij zouden dan bijvoorbeeld ook de Uithoflijn in het weekend laten rijden.

Maar dat betekent ook dat alle toekomstige woningbouw autoluw en liefst autovrij moet zijn. En dit betekent ook een einde aan sturen op groei.

Welke van deze maatregelen kan de wethouder verwerken in het plan van de regio?

Dan komen we bij de derde pijler: het maximaal benutten van het bestaande netwerk vinden wij slecht. Dit lijkt sympathiek, maar dat betekent wel dat we meer auto's, ook die van buitenaf, gaan sturen door en langs onze woonwijken. De Waterlinieweg bijvoorbeeld, is een lelijke en ongezonde asfaltader dwars door wijken heen. Daar moeten niet meer auto's overheen, maar minder, langzamer rijdend dan nu. En dat vele asfalt daar moeten we omvormen tot een autoluwe straat met veel meer groen.

En meer auto’s over de Noordelijke Randweg is ook een slecht idee. Dat leidt onherroepelijk tot de verbreding van de NRU die wij niet willen. Want dat gaat ten koste van honderden, wellicht zelfs 1.200 bomen. En waarom zouden we bomen aan de A27 willen sparen om bomen in Overvecht te gaan kappen?? Kan iemand mij uitleggen waarom de bomen in Oost-Utrecht waardevoller zouden zijn dan de bomen in Noord-Utrecht? En meer asfalt, meer auto's en minder bomen leiden wel tot slechtere lucht en meer geluid in het toch al ongezonde Overvecht.

Is de wethouder het met ons eens dat meer capaciteit op bestaande wegen gevaarlijk is voor Utrecht? Wat betekent dit inzetten op bestaande capaciteit voor wat inmiddels spoor 1 en spoor 2 is gaan heten wat betreft de doorstroming van de Noordelijke Randweg?

Concluderend op dit punt: de verbreding van de A27 kunnen we alleen voorkomen met minder auto’s in de regio. Dan kun je de capaciteit oplossen binnen de huidige bak, en hoeven niet méér auto's over andere wegen in Utrecht. De vraag is natuurlijk ook: hoe heeft het kabinet op deze verkenning gereageerd? En hoe wordt het plan van de regio overtuigender?

Tot slot een aanvullende vraag die te maken heeft met dit onderwerp, maar dan niet de A27 maar de A12, en waar Tim Schipper van de SP zich voor inzette: geluidshinder door die snelweg. De raad nam in februari 2022 unaniem Motie 35 aan, ‘Alles uit de kast voor aanpak geluids­hinder A12', en wij vernemen graag wat de stand van zaken is. Wat kan de wethouder hierover zeggen?