Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Nota Kosten­verhaal Boven­wijkse voor­zie­ningen


13 april 2023

Dank u wel, voorzitter. Ook de Partij voor de Dieren heeft steun voor het voorstel, hoewel we dat niet voor de RSU hebben.

Door groei van de stad komen flora en fauna in de knel, en dierenopvangcentra hebben daardoor te maken met gestegen kosten. In de Technische Bijeenkomst heeft de Partij voor de Dieren vernomen dat het niet mogelijk is deze kosten door te voeren op gebiedsontwikkeling via de Nota Kostenverhaal Bovenwijkse voorzieningen. Dat vinden we jammer, maar tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota zal onze fractie nog terugkomen op dit onderwerp. Maar goed, deze nota heeft betrekking op het casco van de stad, de stedelijke mobiliteitsstructuur en de stedelijke groenstructuur. Uit de Technische Bijeenkomst werd ons trouwens niet geheel duidelijk welke investeringen daar nu precies wel en daar nu niet onder vallen.

Voorzitter, als we uitgaan van de ontwikkeling dat dieren negatieve gevolgen ondervinden van de politieke keuze om de stad te laten groeien - denk aan het welbekende voorbeeld Leeuwesteyn, maar ook aan de dassen die zijn aangereden bij de Rijnsoever, bij Knooppunt Lunetten en de Veemarkt (hierover stelden wij vorige week mondelinge vragen) – dan zijn we wel benieuwd welke maatregelen de wethouder kan noemen die toegepast kunnen worden op zowel de stedelijke mobiliteitsstructuur als de stedelijke groenstructuur om specifiek te voorkomen dat dieren worden platgereden of ontheemd raken? Erkent de wethouder de problematiek, en is zij het met de Partij voor de Dieren eens dat ook dieren in Utrecht profijt moeten hebben van investeringen in het casco van de stad, en er op z'n minst geen nadeel van moeten ondervinden? Wij zouden graag de gedachten van de wethouder hierover horen.

Verder is onze fractie benieuwd waar de kostenraming voor investeringen in de stedelijke groenstructuur op is gebaseerd, of beter gezegd: hoe is die verdeling tussen groen om de stad, scheggen, stadsparken, het groene raamwerk en overig groen tot stand gekomen? Kan de wethouder hier een reflectie op geven? We horen daar graag meer over.

Voorzitter, dit was mijn betoog. Dank u wel voor uw aandacht.