Commis­sie­bij­drage Beleids­kader Came­ra­toe­zicht 2019-2022


11 oktober 2018

Voorzitter dank u wel.

Privacy is een voorwaarde voor veiligheid. Het is daarom een gemeenschappelijk belang dat onze gemeente bij het waarborgen van de veiligheid op straat, zoveel mogelijk rekening houdt met de privacy van inwoners. Dit vormt een kwetsbare balans en daarom moet bij het toepassen van cameratoezicht voldoende het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel in acht worden genomen.

In de evaluatie cameratoezicht komt naar voren dat het aantal waarnemingen van incidenten tussen 2014 en 2018 met 19% is gedaald. Tegelijkertijd wil het college het aantal toezichtcamera’s gelijk houden. Met het oog op die twee feiten, is mijn fractie van mening dat in zekere mate voorbij wordt gegaan aan het proportionaliteitsbeginsel. Minder incidenten moet ook betekenen: minder camera’s.

En de vraag of er op dit moment sprake is van proportionaliteit bij het huidige cameratoezicht, is ook relevant ten aanzien van het aantal waargenomen incidenten door de toezichtscentrale waar gevolg aan wordt gegeven: dat zijn er slechs 3 per dag voor alle toezichtscamera’s – inclusief lichte incidenten.

Mijn vraag aan de burgermeester is waarom met de afname van het aantal waargenomen incidenten is gekozen voor het handhaven van het aantal camera’s en hoe zich dit volgens hem verhoudt tot het proportionaliteitsbeginsel?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)

Lees verder

Commissiebijdrage Jaarwisseling en vuurwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer