Commis­sie­bij­drage Bereik­baarheid incl. emis­sieloos vervoer Program­ma­be­groting 2020


31 oktober 2019

Dank u wel voorzitter.

Voor het klimaat, het milieu en de gezondheid van mens en dier is het van belang dat we in de komende jaren grote stappen maken op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit. Lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

In de komende periode zullen we belangrijke aspecten daarvan met elkaar bespreken, bijvoorbeeld het parkeerbeleid en de milieuzone. De Partij voor de Dieren ziet uit naar de behandeling ervan en we willen graag benadrukken dat de verantwoordelijkheid van het college groot is om met voorstellen te komen die ambitieus en vooruitstrevend zijn.

Voor nu het volgende.

Stalveiligheid fietsen
Utrecht heeft de ambitie om zich blijvend en steeds meer als fietsstad te profileren, en terecht! De fiets is gezond, past bij de beperkte ruimte die we hebben en is goed voor het milieu. Laten we daarom zorgen dat het nóg aantrekkelijker wordt om de fiets te pakken. Een belangrijk aspect daarvan is stalveiligheid, want zonder fiets kun je niet fietsen. Fietsendiefstal is nog aan de orde van de dag. Utrecht kent een van de hoogste percentages van fietsendiefstal in Nederland. Wij vinden daarom dat meer moet worden ingezet op beveiligde stalmogelijkheden op locaties waarvan melding wordt gedaan. Denk aan het plaatsen van fietstrommels – die overigens wel wat goedkoper mogen – en nietjes. Dit zorgt er ook voor dat aangifte doen aantrekkelijker wordt, omdat mensen weten dat de gemeente dan ingrepen kan doen om de kans op herhaalde diefstal te doen laten afnemen. Wij vragen het college of zij daarmee aan de slag wil gaan? Dat zij op locaties waar veel fietsen gestolen worden, nog meer inzet op stalveiligheid en dat zij op die manier aangifte wil stimuleren. Daarmee kunnen we de locaties immers beter in kaart brengen. En wil het college stalveiligheid daarmee meer prioriteit geven dan het behouden van parkeerplaatsen. Oftewel: duurzame keuzes belonen en vervuilende keuzes niet.

Autovrije gracht
Dan de autovrije gracht. Er worden nog steeds duiven doodgereden, en de hinder van auto’s voor gebruikers van dit gebied is enorm. De Partij voor de Dieren kijkt uit naar het voorstel dat voor het einde van dit jaar aan de Raad wordt gezonden. Wat wij willen meegeven is dat dit college hier nú zit. Spreidt dit plan niet uit over vele jaren, maar realiseer dit nog vóór de volgende verkiezingen. Daarbij geniet zij dan uiteraard volledige steun van de Partij voor de Dieren.

Internationaal treinverkeer
Vorig jaar hebben we de klimaatontwrichtende positie van de luchtvaartsector benoemd. Schiphol zal moeten krimpen om de klimaatdoelen te kunnen halen en ook om de volksgezondheid te beschermen. Het internationale treinverkeer zal een belangrijke rol spelen om die krimp vorm te geven, op zodanige wijze dat de internationale bereikbaarheid niet afneemt. U zult onze fractie niet snel horen pleiten voor internationalisering en groei, maar wel op dit punt. Wij zijn bijvoorbeeld verheugd dat de nachttrein naar Wenen in 2020 gaat rijden, en dat die in Utrecht stopt. Maar dit moet pas het begin zijn. Is het college met de Partij voor de Dieren eens dat Utrecht een veel grotere rol moet spelen als het gaat om internationale bereikbaarheid per trein en dat dit moment het beste moment is om ons daar actiever in te gaan mengen? Zo ja, wil het college deze ambitie opschroeven door de lobby bij het Rijk, de EU, de NS, relevante bestemmingssteden en andere relevante partners te intensiveren, teneinde tot nieuwe, snellere en meer internationale treinverbindingen te komen? Met name ook het treinverkeer tussen de steden met de grootste luchthavens, waar vaak ook de meeste toeristen op afkomen? Wij denken dat dit goed is voor onze regio en voor het klimaat.

Autoloze zondag
Voorzitter. Een speciale dag om de fiets te pakken, of een eindje te lopen. En dat in een veel schonere lucht, omdat we samen de auto één keer laten staan. Jaarlijks tijdens de Europese Mobiliteitsweek tussen 16 en 22 september kunnen gemeenten deelnemen door de straten af te sluiten voor autoverkeer. Een autoloze dag kan mensen inspireren om in de toekomst vaker te kiezen voor de fiets en daarmee een belangrijke stap te zetten voor het klimaat.

Gisteren is in de provincie onze motie ‘’Autoloze dag’’ aangenomen. De provincie gaat nu inventariseren welke Utrechtse gemeenten een autoloze dag willen organiseren en wil die gemeenten daar vervolgens bij faciliteren. Hoe mooi is dat?! Graag horen wij van het college of zij geïnteresseerd is om een autoloze dag te organiseren in Utrecht tijdens de Europese Mobiliteitsweek? Laten we zo’n dag gewoon eens organiseren, stadsbreed en met leuke activiteiten, bijvoorbeeld ook in het kader van Culturele Zondagen. Laten we het positief benaderen, als iets verbindends! En misschien wil het Rijk wel steun bieden om het OV gratis te laten rijden, zodat de stad niet helemaal op slot gaat. Zo maken we onze stad en onze planeet weer een beetje leefbaarder – nu en later!

Dank u wel voorzitter.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Economie en Festivals Programmabegroting 2020

Lees verder

Commissiebijdrage Duurzaamheid incl. milieu, energie en circulaire economie Programmabegroting 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer