Commis­sie­bij­drage Economie en Festivals Program­ma­be­groting 2020


31 oktober 2019

Als het gaat om economie, dan zoomen we vandaag in op ons favoriete onderwerp: de festivalisering van Utrecht. In een groeiende stad neemt de hoeveelheid festivals toe, en daarmee ook de vervuiling, en de overlast voor mens, dier en natuur.

Laten we beginnen met de legesverordening. Het college wil dat dat de Utrechtse evenementen in de openbare ruimte duurzaam georganiseerd zijn. Daarom wil het in de legesverordening gedifferentieerde tarieven opnemen. En dat is slim, want financiële prikkels werken altijd heel goed. Het is ook logisch, want de vervuiler betaalt. In antwoord op Schriftelijke vragen 21/2019 schreef het college: “Evenementen die hoog scoren op punten als gescheiden inzamelen van grondstoffen en schone generatoren betalen het minst. Het college zal u hiertoe in het tweede kwartaal van 2019 een voorstel voor aanpassing van de legesverordening toezenden.” We waren daarom blij dat we in eerste instantie lazen dat de tarieven van het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag met 10% verhoogd zouden worden indien het evenement niet voldoet aan de beleidsregel ‘duurzame evenementen’. Maar: inmiddels is deze beleidsregel alweer geschrapt. Het zou prematuur zijn.

Voorzitter, u kunt zich voorstellen dat wij hier niet blij mee zijn. Want hoezo prematuur, we weten al tijden dat verduurzaming van festivals noodzakelijk is en als Partij voor de Dieren wijzen we hier al langer op. Wij vinden het dus onzin om de duurzame leges, en overwegen bij het slotdebat een amendement in te dienen om het voorstel weer terug naar de oorspronkelijke versie te brengen.

Maar eerst:
-Hoe lang zou de wethouder nodig hebben om met een aangepast voorstel te komen? Is dat echt pas programmabegroting 2021?
-En zou de wethouder bereid zijn om het systeem iets slimmer te maken, want nu wordt elke vergunningaanvraag 10% duurder, als er geen “aantoonbaar maatregelen worden getroffen om het evenement op duurzame wijze te organiseren en uit te voeren (zie www.Green Events.nl)”. Ik kan me voorstellen dat een aanvraag in stappen duurder kan worden, als een organisator meerdere duurzaamheidsmaatregelen niet opneemt. En dat als je wel stappen zet dat de lege dan goedkoper wordt. Kan de wethouder toezeggen de tarieven dus ook echt gedifferentieerd te maken naarmate de mate van verduurzaming?

Dan verder met de locatieprofielen: daar wordt al ongelooflijk lang aan gewerkt, en dan ook nog eens met een superduur participatieproces, waardoor er geen geld meer beschikbaar is om te werken aan verduurzaming. Zo is er niet eens geld om uit te zoeken of het gebruik van single use plastics door festivals verboden kan worden. En ook een gemeentelijke bijdrage voor een coöperatieve inkoop van materialen lijkt er niet in te zitten.

Daarom de vraag aan de wethouder: zou hij bereid zijn om een soort toeristenbelasting voor festivalbezoekers in te voeren? Oftewel: elk festivalticket voor festivals in de openbare ruimte, waar een heel circus aan logistiek wordt opgebouwd, wordt met een klein percentage duurder, en inkomsten daarvan gaan in een gezamenlijke/coöperatieve/gemeentelijke pot waarmee we festivals kunnen verduurzamen?

Verder sporen we de wethouder en zijn team van harte aan om in de locatieprofielen veel meer in te zetten op verduurzaming en op ecologie dan we nu gezien hebben, en ook meer in te zetten op verplichtingen dan op wenselijkheid. Dat moet ook wel als alle evenementen in de openbare ruimte over vier jaar duurzaam georganiseerd zijn, zoals het college wil, maar tegelijkertijd dat doelstelling om 40 evenementen structureel te verduurzamen in 2020 niet zal worden behaald.

Voorzitter, in Utrecht gebruiken we een evenementennota die geldt voor de jaren 2009-2014. Totaal verouderd, is ons idee, met uitgangspunten en visies die door inwoners en ons, en ongetwijfeld ook andere fracties, niet onderschreven zullen worden. De nota gaat echt over andere evenementen dan die we nu hebben, in een stad die anders is, en een andere beleving door inwoners. Kijk voor de gein maar eens naar het plaatje op de voorkant van die nota. Het zal toen wel ironie zijn geweest, maar het dekt de lading niet meer. Als technische vraag informeerden we of het college met een nieuwe evenementennota wil komen, gezien de groei van de stad, de ervaring van drukte, en de noodzaak aan meer duurzaamheid? Maar het antwoord was nee. Bij deze proberen we het nog eens: is de wethouder bereid om met een nieuwe Nota Evenementen & Festivals te komen die wel recht doet aan de uitdagingen van deze tijd? Zo ja, wanneer mogen we die verwachten? Zo nee, dan komen we met een motie.

Tot slot: de Vuelta komt naar Utrecht, dat we dat zonde van het geld vinden is allang bekend. We zien dat de begroting ervan nog niet helemaal rond is, dat vinden we zorgelijk. Maar wat we ook erg vinden: is dat een van sponsoren van de Vuelta een Spaans vleesverwerkingsbedrijf is die 7,3 miljoen varkens per jaar slacht. Wij zouden het een goed idee vinden als de bobo’s van dat bedrijf niet uitgenodigd worden voor de start in Utrecht. Want ze moeten invliegen uit Spanje, wat niet duurzaam is, en dit bedrijf past inhoudelijk ook niet bij het beleid dat Utrecht graag gezonde en duurzame bedrijven aan zich wil binden. Is de wethouder dan ook bereid medewerkers van dit vleesbedrijf niet uit te nodigen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Openbare Ruimte en Groen Programmabegroting 2020

Lees verder

Commissiebijdrage Bereikbaarheid incl. emissieloos vervoer Programmabegroting 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer