Commis­sie­bij­drage Bezui­ni­gingen Lokale Omroep


31 mei 2022

Het heeft even geduurd maar nu is er eindelijk het inhoudelijk debat.

Anderhalf jaar geleden bij de programmabegroting 2021 sprak de raad al over de door dit college voorgenomen bezuiniging. Maar liefst 2/3 van het budget zou bezuinigd worden.

De Partij voor de Dieren voorzag toen al dat dit een slecht idee was en met steun van de PvdA dienden we een motie in om de bezuiniging terug te draaien in afwachting van het visiedocument. Daarvoor vonden we op dat moment gek genoeg geen verdere steun.

Hopelijk geeft het visiedocument dat nu door de adviescommissie is gemaakt (waarvoor dank aan die commissie), nu aanleiding om alsnog een andere keuze te maken.

Een half miljoen bezuinigen werd door de voorzitter van de adviescommissie fnuikend genoemd en schokkend voor een stad als Utrecht. Ook de mediaraad zei te schrikken van het magere bedrag dat het Utrechts college begroot in vergelijking tot andere steden. Hoe reflecteert de wethouder nu met terugwerkende kracht op dat voorstel van anderhalf jaar geleden?

Is de wethouder het nu met ons eens dat met dat voorstel van destijds, ze het nieuwe college met een probleem heeft opgezadeld?

Het is jammer dat de coalitie van anderhalf jaar geleden dat niet toen al inzag, want inmiddels begint de tijd te dringen. (In november moeten de aanvragen voor de nieuwe concessie ingediend worden en dan moet dus helder zijn wat we als gemeente vragen en bieden. Nieuwe concessie start in april 23)

De lokale omroep is méér dan alleen een wettelijk opgelegd minimum aanbod waarin je als gemeente moet voorzien. Het verbindt mensen, houdt mensen op de hoogte van wat er speelt in hun stad en voorziet in degelijke verslaglegging over lokaal beleid. Het is in een groeiende stad waarin steeds minder mensen hun buren kennen en waarin de verkiezingsopkomst beschamend laag was, geen overbodig extraatje maar een broodnodige voorziening.

Deelt het college de mening dat een stad als Utrecht een degelijke lokale mediavoorziening nodig heeft en dat daarvoor eerder méér budget nodig is dan een bezuiniging met 2/3 van het budget?

En natuurlijk hoeft die voorziening niet beperkt te zijn tot wijktelevisie in 5 wijken, een radiozender en een website. De adviescommissie doet een aantal mooie aanbevelingen om een impuls te geven aan het aanbod. Bij de huidige spelers in het medialandschap is ook genoeg creativiteit, ervaring en visie aanwezig om daaraan invulling te geven.

Voor de Partij voor de Dieren was twee jaar geleden ook al helder dat die bezuiniging een slecht idee was en het onmogelijk zou maken om goede lokale media te ondersteunen. We hebben niet zoveel tijd meer nu omdat in november de inschrijvingen op de nieuwe concessie al gedaan moeten worden.

Tegelijk beseffen wij natuurlijk ook wel dat er een nieuw college in de startblokken staat en deze wethouder vandaag waarschijnlijk geen toezeggingen gaat doen namens haar opvolgers.

Tot wil ik afsluitend de vraag stellen, die ik destijds al stelde en die nu eigenlijk ook is wat er moet gebeuren:

Kan het college toezeggen de voorgenomen bezuiniging terug te draaien en bij de volgende Programmabegroting 2023 met een voorstel te komen voor dekking van het tekort dat hiermee ontstaat?