Commis­sie­bij­drage Burgeragen­dering ener­gie­zui­niger hoogbouw


2 juni 2022

Dank aan de indieners voor deze burgeragendering. Zij vragen het college om geen gebruik meer te maken van de mogelijkheid om een ontheffing te verlenen op het voldoen aan BENG-normen bij hoogbouw. Het college antwoordt hierop dat deze ontheffing tot nog toe nooit verleend is en dat de kans klein is dat deze wel verleend gaat worden.

De Partij voor de Dieren vindt het dan ook een goed idee om te besluiten dat deze ontheffing daadwerkelijk niet meer verleend kan worden. In deze tijd van klimaatcrisis moet elke nieuwbouw Bijna Energie Neutraal, maar beter nog: Energie Neutraal zijn. Het college zegt het artikel niet buiten werking te kunnen stellen, maar er kan natuurlijk wel een beleidsregel opgesteld worden met de juiste randvoorwaarden waardoor het verlenen van de ontheffing praktisch onmogelijk wordt gemaakt. De vraag aan het college is: is het hiertoe bereid?

Nadat de collegereactie op de burgeragendering binnen is verstuurd, hebben de indieners ervan nog eens een berekening gedaan over BENG en hoogbouw. Hieruit blijkt dat een ontheffing ook niet nodig is, omdat elke hoogbouw volgens BENG-normen te realiseren is. Misschien moet je een gebouw anders, in mijn woorden: vanaf het begin al klimaatinclusief, ontwerpen. En daarom de vraag aan de indieners: als we de ontheffing niet meer verlenen, wat zijn volgens hen dan de gevolgen voor hoogbouw?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Programma energie besparen gebouwde omgeving 2022-2030

Lees verder

Commissiebijdrage Meerjarenbeleidsplan en financiële opgave Bibliotheek Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer