Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Programma energie besparen gebouwde omgeving 2022-2030


2 juni 2022

Fijn dat we vandaag over dit raadsvoorstel kunnen praten. Hat was tijdens de commissie Tran­si­tie­visie Warmte deel I in april 2021 dat ik vroeg om een Actieplan Besparen en dat de wethouder dat toezegde. Dank dat er een jaar later dit stuk ligt.

Willen we de klimaatcrisis te lijf gaan en mensen verlossen van hoge energiekosten, dan is energie besparen ongelooflijk belangrijk. Daar is iedereen zich wel bewust van, en dit raadsvoorstel onderschrijft die urgentie. Als Partij voor de Dieren willen wij 65% energiebesparing, schrik niet, want dat is vergeleken met 1990 – het jaar waarop veel ambities op het gebied van energie gestoeld zijn. 30% besparing in 2050 ten opzichte van 2020, en elk decennium 10% energie minder, dat is dus een ambitie waar zeker wel een tandje bij kan. Toch: die 30% wordt aangeraden door onderzoeksbureaus, maar in welke mate draagt dit bij aan de ambitie klimaatneutraal?

Dat het programma draait om het isoleren van woningen is logisch. Het liefst ziet de Partij voor de Dieren dat elke woning energieneutraal wordt, maar een snelle opwaardering naar gemiddeld energielabel B is een goede eerste stap. We vragen hierbij aandacht voor een onderbelichte vorm van energiearmoede: eigenaren die wel willen verduurzamen, maar daarvoor het geld niet hebben. We missen een strategie om deze mensen te helpen. Is het college bereid daadwerkelijk financieel te ondersteunen, zoals ook mensen met een kleine beurs geholpen worden de gestegen energiekosten te betalen? Er is een duurzaamheidslening, er wordt verwezen naar rijkssubsidies maar is een gemeentelijke subsidie voor mensen met een klein inkomen ook een mogelijkheid?

Een andere mogelijkheid om wooneigenaren te stimuleren om te verduurzamen is de groene heffingskorting op de OZB. Het college zou ten tijde van de Voorjaarsnota 2022 onderzocht hebben of dit in Utrecht ingevoerd kan worden. Wat is de status van de overgenomen Motie 178/2021?

Het actieplan draait wel heel erg op besparingen bij woningen van inwoners. Het deel over zakelijk en maatschappelijk is niet alleen kort, maar er gaat ook weinig geld in om. Het college zegt dat er ook te weinig geld beschikbaar is voor bedrijventerreinen. En dat is jammer. Wat nou als we al die grote bedrijven, van aluminiumproductie tot aan afvalverwerking ook meenemen in dit programma. De grote energie slurpende bedrijven, daar mag wat ons betreft echt wel veel meer actie op.

Zo vallen er 1.661 bedrijven (midden- en grootverbruikers) onder de energiebesparingsverplichting van de Wet Milieubeheer: in hoeverre worden bedrijven hier actief op gecontroleerd op die energiebesparingsverplichting en is de wethouder het met ons eens dat als we hier goed op controleren, we relatief simpel en goedkoop energie kunnen besparen? Zo ja, is zij bereid actiever te gaan controleren?

En is het college bereid om met bedrijven die zich hier willen vestigen of uitbreiden strenge afspraken over energiebesparing te maken via vergunningverlening?

Maar in hoeverre stuurt het college op snelle winsten bij bedrijven en zakelijke gebouwen. Zoals: LED, lampen op tijd uit, zonweringen, verwarming en airco lager? Is het college bereid om hier actief werk van te maken?

Een echt snelle winst is om zinloze energieverspilling aan te pakken: lichtvervuiling, niet-duurzame terrasverwarming en open winkeldeuren. Is het college bereid om hiertegen beleid te ontwikkelen en duurzame alternatieven te promoten?

Tot slot, de Partij voor de Dieren zet vanzelfsprekend graag in op energiebesparing om klimaatverandering tegen te gaan. Winst zit natuurlijk óók in een meer plantaardig eetpatroon. Energietransitie is belangrijk, de eiwittransitie is minstens zo. We hebben begrepen dat de energievisie inmiddels klimaatvisie heet en gaan ervan uit dat voedsel, consumptie, vliegen en het bijlanten van bomen onderdeel daarvan gaan uitmaken. Graag een toezegging.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Warmteplan Zuilense Vecht

Lees verder

Commissiebijdrage Burgeragendering energiezuiniger hoogbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer