Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Warm­teplan Zuilense Vecht


2 juni 2022

Ten bate van de betaalbaarheid en de duurzaamheid van dit nieuwe warmtenet neemt de gemeente de zo nodige regierol goed op zich. Er worden goede eisen gesteld, er wordt gewerkt aan een gasloos warmtenet dat ook nog eens niet op stadsverwarming wordt aangesloten, en als de kosten voor dit warmtenet niet op de ontwikkelaar door te berekenen zijn, dan neemt de gemeente deze op zich, samen met Stichtse Vecht. Dit vinden wij als Partij voor de Dieren een goede ontwikkeling, er is meer gemeentelijke regie nodig voor betaalbare en fossielvrije warmte.

De Partij voor de Dieren heeft een belangrijke vraag over de aanbesteding die gaat volgen: kan het college toezeggen dat als er gestuurd wordt op meerdere criteria dat duurzaamheid minstens net zo belangrijk is als andere criteria zoals bijvoorbeeld betaalbaarheid, met het idee dat dit warmtenet het meest duurzaam als mogelijk wordt?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel kadernota cultuurparticipatie 2022-2030

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Programma energie besparen gebouwde omgeving 2022-2030

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer