Commis­sie­bij­drage Commis­sie­agen­dering n.a.v. Raads­brief Herin­richting Amster­dam­se­straatweg


18 november 2021

Dank u wel, voorzitter, ik moet zuinig zijn met onze spreektijd, dus een korte bijdrage. Ik sluit graag aan bij het obstakelvrij maken van de voetpaden, en bij de biodiverse begroeiing zojuist benoemd door GroenLinks. In een interruptie zei ik al, er worden 103 bomen gekapt, die zijn doodgegaan door gebrek aan groeiruimte. Dat is ongelooflijk zonde. Het college neemt terecht nu maatregelen om te zorgen dat de nieuwe bomen wel voldoende groeimogelijkheid krijgen. De Amsterdamsestraatweg (ASW) is erg stenig en druk, en in het plan staat dat het groenstructuurplan niet compleet is. We zouden graag zien dat er wel meer dan 110 bomen bijkomen, met flinke groeimogelijkheid, en meer fiets-parkeerplekken. We zien dan ook liever extra bomen i.p.v. ruimte voor extra terrassen, en we zouden graag ook graag een verdergaande vermindering van het aantal parkeerplekken zien. Is het college bereid meer dan 19 parkeerplaatsen in te leveren, ten gunste van ruimte voor die bomen en fiets-parkeerplekken, en om de pleinen extra groen te maken? Ook in het kader van klimaatadaptatie en hittestress is dit zeer belangrijk. Gezien alle drukte op de ASW en het debat van vanavond begint de Partij voor de Dieren te denken dat eenrichtingsverkeer de beste oplossing zou zijn geweest, maar ergens zien we ook wel dat dit idee eerder in planvorming had moeten landen. Hoe reflecteert de wethouder hierop? Daar zijn wij nog wel benieuwd naar. Dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Initiatiefvoorstel Weer fossiele reclame uit de openbare ruimte

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Beëindigen tender het Nieuwe Zandpad en instellen expertcommissie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer