Commis­sie­bij­drage Initi­a­tief­voorstel Weer fossiele reclame uit de openbare ruimte


18 november 2021

Dank u wel, voorzitter. Kort nog even. Het zal u niet verrassen dat mijn fractie dit voorstel steunt. Over de vrijheid van meningsuiting (als je het hier al onder wil scharen): De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de individuele vrijheid van burgers, maar deze mag geen inbreuk maken op het welzijn van anderen. De Partij voor de Dieren hoopt dat Utrecht zich aansluit bij andere gemeenten die ook stappen zetten tegen reclame voor fossiele producten in de openbare ruimte, en daarbij meedoet met de brede maatschappelijke beweging tegen fossiele brandstoffen. Denk ook aan ABP dat stopt met fossiele beleggingen, en de afspraak gemaakt op de COP dat er niet meer internationaal wordt geïnvesteerd in fossiele projecten. Utrecht heeft zich verbonden aan de Global Goals, en we hebben de klimaatcrisis uitgeroepen, maar ondertussen staan we nu toe dat de fossiele industrie reclame kan maken in onze openbare ruimte. Dat terwijl de volksgezondheid en het klimaat ernstige schade ondervinden van fossiele producten. Gezien de gigantische klimaatcrisis waar we op afstevenen, is reclame voor deze producten dan ook aanstootgevend. Fossiele reclame is ook nog eens misleidend, omdat goedkope verleidingen uiteindelijk duur betaald worden vanwege de gevolgen voor de planeet. Voorzitter, waarom dan ook wachten op landelijke stappen, terwijl wij als grote gemeente reclame voor fossiele producten in de openbare ruimte kunnen verbieden, samen met Amsterdam, Den Haag, Leiden, Haarlem en Enschede, waar al soortgelijke moties tegen fossiele reclame zijn aangenomen? Dank u wel.