Commis­sie­bij­drage Contouren Finan­ciële bestaans­ze­kerheid en werk en re-inte­gratie


7 september 2023

Voorzitter. Ik hou het kort.

Armoede is wat de Partij voor de Dieren betreft een teken dat het economische systeem niet werkt, maar ik zal het vorige debat niet gaan herhalen. Armoede heeft natuurlijk veel financiële en praktische impact op mensen, maar het beperkt mensen ook op andere manieren. Naast de stress die hierbij ervaren wordt, heeft het natuurlijk ook impact op keuzevrijheid en meedoen in de maatschappij. Dat is kwalijk.

Zoals Student en starter ook al aangaf, het is belangrijk om mensgericht te werk te gaan, en bijvoorbeeld een focus op mensen met een migratieachtergrond of andere groepen die bijvoorbeeld gemarginaliseerd worden. Kan de wethouder toezeggen dat het beleid hier inderdaad concreet op wordt afgestemd?

Als laatste, is de wethouder bereid om bij het rijk te lobbyen voor een basisinkomen? Dit is niet per se het oplossen van de oorzaak van het probleem, maar het zorgt er wel voor dat iedereen een goede financiële basis heeft. Graag een reactie van de wethouder.

Dat was het, dank voorzitter.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Actieagenda Utrechtse Economie

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Aanpak burgerberaad jaarwisseling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer