Commis­sie­bij­drage Raads­brief Actie­agenda Utrechtse Economie


7 september 2023

Dank u wel, voorzitter.

De Partij voor de Dieren staat voor economische systeemverandering. De enige houdbare economie is een sociaal rechtvaardige economie die binnen de draagkracht van de Aarde blijft. Deze Actieagenda blijft ondanks diverse stappen in de goede richting, toch gericht op de groei van de stad, en de groei van de economie, en dat zijn politieke keuzes die wij niet onderschrijven. Deze Actieagenda bouwt daarnaast voort op beleidskaders zoals de Ruimtelijke Strategie Utrecht en de Regionale Economische Agenda Utrecht waar de Partij voor de Dieren tegenstemde.

Het inzetten op economische groei en de bijbehorende productieprocessen gaat doorgaans gepaard met een hoge CO2-uitstoot, armoede, uitbuiting van mens en dier, en de uitputting van natuurlijke grond- en hulpstoffen of de schending van mensenrechten. De eenzijdige aandacht voor economische groei put de planeet uit en veroorzaakt wereldwijd een negatief effect op arbeids- en leefomstandigheden voor mensen en dieren. Het kan anders. De Britse econoom Kate Raworth schetst de ideale economie als een donut. De buitenste ring van de donut mogen we niet overschrijden met onze economie, want dat valt buiten de draagkracht van de Aarde. De binnenste ring van de donut geeft aan hoeveel welvaart er nodig is om iedereen een menswaardig bestaan te kunnen bieden. Tussen die twee ringen van de donut zit een ideale economie: een die sociaal én duurzaam is.

De Actieagenda gebruikt soms jargon zoals je dat ook in de donuteconomie ziet. Zo lezen we bijvoorbeeld dat er wordt gestuurd op “de groei van werkgelegenheid die bijdraagt aan belangrijke maatschappelijke thema's, rekening houdt met de grenzen van de planeet en inclusief is.” Betekent dit taalgebruik dat de wethouder inderdaad nastreeft de donuteconomie als voorbeeld te nemen? Zo nee, waarom dan dergelijk taalgebruik? En zo ja, betekent dit dan ook dat het college bereid is om schadelijke bedrijven voortaan uit Utrecht te weren? Is het college bereid om de vestingseisen hierop aan te passen? De Partij voor de Dieren ziet graag dat Utrecht de donuteconomie net zoals Amsterdam volledig omarmd, en dat de gemeente aan de slag gaat met de vraag hoe een Utrechts donutmodel kan worden geïmplementeerd. Is de wethouder bereid om Kate Raworth hiervoor uit te nodigen in Utrecht?

Er komen vooral veel vragen bij de Partij voor de Dieren op bij het lezen van de Actieagenda.
Waarom de marktruimte voor hotels en andere overnachtingsconcepten onderzoeken? Waarom de schaarse ruimte in de stad niet gewoon benutten voor woningen en groen? Waarom moet Utrecht voldoen aan de vraag naar centrale kantoorruimte? Waarom moeten wij dit allemaal faciliteren voor bedrijven die niet écht duurzaam zijn? En waarom moet Utrecht uit zijn voegen knappen van de evenementen? Waarom die city marketing? En waarom toch de inzet op de verbreding van het winkelaanbod?

De Partij voor de Dieren heeft fundamenteel andere economische opvattingen dan het college. De belangrijkste vraag voor onze fractie is dan ook: in hoeverre is de wethouder bereid verder te gaan en om de donuteconomie in Utrecht daadwerkelijk te omarmen en te implementeren?

Dank u wel, voorzitter.