Commis­sie­bij­drage De Trip B.V.


30 januari 2020

Er wordt nu al geluidsoverlast en geuroverlast ervaren door inwoners van Zuilen. En er is nu al sprake van uitstoot van stikstof, roet en andere vervuilende stoffen.

De Trip zou juist haar vervuilende activiteiten moeten inperken, in plaats van vergroten.

Kan het college n.a.v. deze aanvraag van de Trip, in gesprek met dit bedrijf en met de provincie om te bespreken of aanpassing van de activiteiten mogelijk is teneinde te komen tot het beperken van de overlast die dit bedrijf veroorzaakt voor mens en milieu?

In de aanvullende raadsbrief (22-01-20) wordt dan in een bijzin ook nog opgemerkt dat: “de bestaande bedrijfsactiviteiten van De Trip B.V. zijn al ruimschoots boven de drempelwaarde van 50 ton/dag, zodat voor de bestaande bedrijfsactiviteiten ook nog een afwijking van het bestemmingsplan nodig is (hiervoor is nog geen vergunning verleend);

Dat roept bij de Partij voor de Dieren de vraag op: er is dus nu al sprake van overschrijding, hoe zit dat?

De PvdD steunt het voorstel van het college om geen uitzondering te maken voor het vergroten van de vervuilende activiteiten van dit bedrijf.