Commis­sie­bij­drage Evaluatie Machi­nerie


28 september 2023

Het is jammer dat het tot stand komen van de Machinerie is stukgelopen, al was het een verstandig besluit om de stekker er uit te trekken. In tegenstelling tot andere fracties ziet mijn fractie in dat Utrecht wel degelijk behoefte heeft aan een plek - een vooruitstrevend instituut - voor film- en beeldcultuur. De Partij voor de Dieren deelt het gevoel van gemis dan ook met het college. Als de Machinerie was geslaagd, dan was dat heel mooi geweest voor onze inwoners, met name ook beginnende makers en alle studenten en scholieren die daar hadden kunnen leren via educatieve programma’s.

Ik heb voor nu twee vragen;

Mijn fractie is van mening dat de middelen die over zijn gebleven ten goede moeten komen aan de culturele sector. Ook zien wij graag dat er zo snel mogelijk een impuls kan worden gegeven aan film- en beeldcultuur in Utrecht. Dat hoeft wat de Partij voor de Dieren betreft niet per se zo grootschalig als de Machinerie. Maar een plek voor filmcultuur en aandacht voor scholieren, studenten en makers zijn daarbij wel belangrijke wensen. Gaat het geld dat wordt teruggevorderd, en ook het geld dat niet beschikbaar is gesteld maar wel gereserveerd (via het investeringsbudget), weer naar het programma cultuur? Kan de wethouder dat toezeggen?

Tot slot graag een reflectie van de wethouder; hoe nu verder om dit gat op te vangen? Wat gaat zij doen om ruimte te maken voor beeldcultuur? De sector heeft zin om de schouders eronder te zetten. Daar zit veel energie. Hoe ziet de wethouder de rol van de gemeente hierin in de toekomst?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan Hoogbouwkavel, Leidsche Rijn Centrum Noord

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Wijziging van de APV Utrecht partiële herziening 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer