Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling Chw bestem­mingsplan Hoog­bouw­kavel, Leidsche Rijn Centrum Noord


28 september 2023

Dank, voorzitter. We houden het kort. De Partij voor de Dieren kan zich aansluiten bij de bijdrage van de PvdA, de heer Van der Zweth heeft de kritiek op het woonprogramma goed verwoord. Dit was voor onze fractie in 2021 ook reden om tegen het raadsvoorstel Stedenbouwkundig Plan te stemmen, ondanks het natuur-inclusieve karakter van het plan. In het plangebied staan geen bomen. Voor de inrichting komt er een aantal bomen bij. Waar moeten we dan ook denken? Kan de wethouder hier een toelichting op geven? Richting de raad willen we nog nader kijken naar nestgelegenheid voor een grote roofvogel, wat daarin mogelijk is. In 2021 noemden we dit al in de commissie.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Bevoegdheden Omgevingswet: delegatie wijziging omgevingsplan en bindend advies bij afwijkvergunningen

Lees verder

Commissiebijdrage Evaluatie Machinerie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer