Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Bevoegd­heden Omge­vingswet: delegatie wijziging omge­vingsplan en bindend advies bij afwijk­ver­gun­ningen


28 september 2023

Een ingewikkeld onderwerp, en wat ons betreft een onderstreping dat de Omgevingswet geen goede wet is, omdat zorgvuldigheid in het gedrang komt zeker als het gaat om de belangen van natuur.

Dit zien we ook vandaag terug. Namelijk bij het punt de raad geeft bindend advies bij:

Bouwen of aanleg van voorzieningen in de hoofdgroenstructuur waarbij het gaat om structurele aantasting van die -structuur en dat er onvoldoende compensatie ter plaatse mogelijk is, voor zover het buiten het bomenbeleid valt.

Advies van het college is om deze niet op te nemen, deze komt namelijk de inhoudelijke drempel niet over.

Maar mijn fractie maakt zich zorgen over de genoemde compensatie hier. Het compenseren van bomen kan hier als reden fungeren om bomen in de hoofdgroenstructuur wel te kappen en dit aan college over te laten. Compensatie is altijd slechter dan bomen laten staan, en zeker in de hoofdgroenstructuur moet de raad aan zet zijn bij structurele aantasting, en daarom willen wij hiervan maken:

Bouwen of aanleg van voorzieningen in de hoofdgroenstructuur waarbij het gaat om structurele aantasting van die –structuur.

Ik zie hier zelf ook wel een spanning over wat nu structurele aantasting is –want een hoop bomen is inderdaad wel iets anders naar een enkele boom – en ben daarom benieuwd naar de reactie van het college en overweeg hierop een amendement.

Verder ben ik benieuwd naar hoe de raad in staat wordt gesteld om binnen de korte termijnen met een bindend advies te komen, net als andere partijen dus.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Aanpak burgerberaad jaarwisseling

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan Hoogbouwkavel, Leidsche Rijn Centrum Noord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer