Raads­bij­drage Raads­voorstel Aanpak burger­beraad jaar­wis­seling


21 september 2023

Voorzitter, deelnemers aan dit burgerberaad krijgen omgerekend nog geen 5 euro per uur om belangrijke adviezen aan de gemeenteraad uit te brengen. Dit lage bedrag benadeelt wat ons betreft de representativiteit van het beraad. Wij verwachten dat vooral mensen met een laag inkomen die fulltime werken om hun salaris te verdienen, mensen die mantelzorg verlenen, of mensen met kinderen die extra kinderopvang niet kunnen betalen, afzien van deelname aan het burgerberaad. Dat is jammer, want het is sowieso al moeilijk is om een goede representativiteit te bewerkstelligen bij burgerberaden.

In dit eerste burgerberaad is dus gekozen voor vrijwilligersvergoeding omdat het de verwachting is dat meer vergoeding ingehouden wordt op een uitkering. Maar waar de ondergrens is (met de hoeveelheid verloning) en hoe de benadeling van uitkeringsgerechten precies plaatsvindt (in de vorm van verloning), dat is nog niet uitgezocht. Wij zouden graag willen dat voor het volgende burgerberaad (en dus niet voor deze over jaarwisseling, want die moet gewoon zo snel mogelijk van start) beter uitgezocht wordt hoe we deelnemers aan het beraad beter, en ook op maat, kunnen betalen. En daarom de motie ‘Inclusiviteit mag wat kosten’ samen met de PVV, D66, CDA, GroenLinks en Christenunie.

Let wel, deze motie is geen voorstel voor het huidige burgerberaad over de jaarwisseling, want die moet gewoon zo snel mogelijk van start gaan.

Tot slot voorzitter, mijn fractie vindt het bizar dat de circa 4 ton die nodig zouden zijn voor alternatieve vieringen bij een vuurwerkverbod, nooit gevonden konden worden. Maar dat er nu een bedrag tot 1,3 miljoen beschikbaar is. Waar dit geld opeens vandaan komt? De begroting van de gemeente is soms ondoorgrondelijk.

En hoewel we nog steeds niet tevreden zijn met het onderwerp van dit eerste burgerberaad en daarom tegen de startnotitie stemden, zijn we nu wel voor dit raadsvoorstel. Aan de slag ermee.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Beleidsnota Cultuur en verordening subsidie Beleidsnota Cultuur 2025-2028

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Bevoegdheden Omgevingswet: delegatie wijziging omgevingsplan en bindend advies bij afwijkvergunningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer