Raads­bij­drage Raads­voorstel Beleidsnota Cultuur en veror­dening subsidie Beleidsnota Cultuur 2025-2028


21 september 2023

Voorzitter, zoals eerder in meer woorden omschreven, heeft mijn fractie zorgen over de toekomst van de cultuursector in Utrecht. Er staat de sector heel wat te wachten. Makers zijn weerbaar en goed in het zoeken van creatieve oplossingen. Maar dat zou niet het uitgangspunt moeten zijn. De Partij voor de Dieren is vooralsnog niet overtuigd van de plannen van het college voor een toekomstbeeld op de lange termijn. Het is ons niet duidelijk hoe zowel de organisaties die binnen de cultuurnota gaan vallen, als die die er buiten gaan vallen, kunnen werken aan toekomstbestendigheid.

Mijn fractie komt met twee amendementen. Een over duurzaamheid en een over dieren. Al in 2015 werd er bij subsidieaanvragen gewezen op duurzaamheid. Mijn fractie begrijpt niet dat de wethouder dit nu ziet als in de kinderschoenen staan en zegt dat er niet op getoetst hoeft te worden. Vier jaar geleden heeft mijn fractie duurzaamheid per amendement in de huidige nota gekregen. Dat had dus al gemeengoed moeten zijn in het kijken naar subsidieaanvragen en een sterkere plaats moeten krijgen in de stukken zoals ze nu voorliggen. De beantwoording van de wethouder riep bij ons flinke vraagtekens op over hoe serieus het college de uitvoering hiervan heeft genomen. De ambitie van de raad is zowel vier jaar geleden als nu blijkbaar hoger dan die van het college op dit gebied.

En wij dienen dus een amendement met de titel “duurzaamheid opnieuw in de cultuurnota” in, mede namens Volt, EenUtrecht, BIJ1 en CU. Met dit amendement wordt in de verordening een weigeringsgrond toegevoegd op eisen wat betreft het hebben van (een visie op) duurzaamheid, en ook een alinea in de cultuurnota om deze eisen toe te lichten.

Wat mijn fractie ook verbaast, is dat een ander besluit, over het niet gebruiken van dieren in de cultuursector, in de aankomende nota mist. Dat was in de huidige nota ook al per amendement toegevoegd. In de commissie was toegezegd dat dit weer zou worden opgenomen in de komende nota. Maar door een uitwerkingsfout vanuit het college en het uitblijven van een strekt ter vervanging moet mijn fractie alsnog dit eerder aangenomen amendement afstoffen.

Dus dienen wij een amendement met de titel “ook in te toekomst geen gebruik van dieren in de cultuursector” in, mede namens BIJ1. De strekking hiervan is het in de verordening toevoegen van een weigeringsgrond op het gebruik van dieren en een zin in de cultuurnota waarin benadrukt wordt dat Utrecht de inzet van dieren bij culturele activiteiten afkeurt.

Het is wel positief dat het college aan de slag gaat met de motie “help de cultuursector verduurzamen” die mijn fractie voor het zomerreces heeft ingediend. Graag hoor ik van de wethouder wanneer zij de raad hierover gaat informeren. Kan zij dat toelichten?

Tot slot dienen wij een amendement van BIJ1 om cultureel aanbod bereikbaarder te maken voor U-pashouders mede in. Daarnaast dienen wij ook twee moties van de PvdA mede in; over de U-pas en over diversiteit en inclusie.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Visie Stadswater

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Aanpak burgerberaad jaarwisseling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer