Commis­sie­bij­drage Jaar­stukken 2021


9 juni 2022

Voorzitter, we hebben het vandaag over de terugblik op vorig jaar, het laatste volledige jaar van huidige college. Dat maakt de terugkijk anders dan anders, want wat we zouden willen verbeteren wordt niet meer opgepakt door deze ploeg. Dank trouwens aan dit college, dat de afgelopen vier jaar hard gewerkt heeft.

Het college heeft de verschillende crises die ons teisteren wel op het netvlies gehad, maar gaat deze wat ons betreft met te weinig prioriteit te lijf. Utrecht groeit te hard en de leefruimte voor dieren en de kwaliteit van het groen staan onder druk. En wat de Partij voor de Dieren betreft komt Utrecht te weinig in actie tegen de klimaatcrisis. Ondertussen hebben we vorig jaar wederom miljoenen euro's aan geld overgehouden.

Dieren, groen, en klimaat zijn de onderwerpen die u van ons kent, en waar we vandaag op ingaan.

Dieren.
Dierenwelzijn kreeg 15.000 euro extra – en dat geld was de compensatie voor gestegen prijzen en lonen. Vorig jaar is er dus niet meer naar dierenwelzijn gegaan, terwijl dieren door de groei van de stad alleen maar verder in de knel komen, en ook de vogelgriep voor extra kosten zorgde bij dierenwelzijnsorganisaties. Ronduit jammer. De Partij voor de Dieren komt tot de conclusie dat dit college geen prioriteit van dierenwelzijn heeft gemaakt. Dat is het meest zichtbaar in de wijk Leeuwesteyn waar wilde dieren worden doodgereden en permanent op de vlucht zijn terwijl de ene na de andere vluchtroute elders wordt volgebouwd. Hier gaat geld verdienen aan woningbouw dus boven de zorgplicht voor dieren.

Twee vragen over dierenwelzijn.

1. Verschillende fracties, wij zelf ook, constateerden in de Jaarstukken een fout over de indicator zwerfdieren. Op ons verzoek is deze indicator aangepast, want eerst was de ambitie tot het aantal zwerfdieren gestoeld op het aantal inwoners, waardoor het zou mogen toenemen. Deze moet in verhouding staan met het aantal dieren waarvan mensen afstand doen bij het asiel. Los van dat de cijfers niet kloppen, vragen wij ons af wat deze indicator nu echt aangeeft. Waarom moet het aantal zwerfdieren in verhouding staan met afgegeven dieren? In hoeverre heeft het college nu echt zicht op het aantal zwerfdieren in de gemeente? Ik reed laatst zelf een dag mee met de Dierenambulance - waar dierenwelzijn gelukkig wel alle prioriteit krijgt! Ik ben geschrokken over het aantal verwilderde, ongechipte dieren, vooral katten.

2. Iets wat de ChristenUnie in eerste instantie scherper zag dan wij: vanwege de geringe bereidheid van dierenwinkels om een keurmerkscan te doen voor diervriendelijker bedrijfsvoering, geeft het college aan dat ze beter kan stoppen met haar inspanningen hiertoe. Dit betekent echter ook dat het dierenwelzijn in Utrechtse dierenwinkels niet verbetert. Het verbaast ons dat het college zich hier zo snel bij neerlegt. Zijn er geen manieren om alsnog dierenwinkels ertoe te bewegen een scan te doen en een keurmerk te willen voor een diervriendelijker werkwijze? Overigens ziet de Partij voor de Dieren het liefst een verbod op de verkoop van dieren in dierenwinkels en tuincentra, maar aangezien dat landelijk beleid is, is dit hetgeen waar het college invloed op kan uitoefenen.

Groen.
Verschil tussen begroting en realisatie, dat concludeerde adviescommissie al en verschillende woordvoerders voor mij sneden dit punt al aan. En wij zien dat ook in het programma Groen & Openbare Ruimte. Want terwijl het belang van een groene stad steeds meer benadrukt wordt –voor de Partij voor de Dieren helaas nog wel net te vaak het belang van mensen meer dan van dieren- zien we in de jaarstukken dat er best vaak geld is overgebleven binnen verschillende posten in het programma groen en openbare ruimte. We hebben daar technische vragen over gesteld, waarom is het overgebleven en waar gaat het naar toe.

We moeten de conclusie trekken dat te veel geld voor groen op de plank ligt:

- subsidies voor groene daken die overblijven, blijven binnen het programma water en riolering en belanden eventueel in de egalisatiereserve riolering;
- het positieve saldo van 210.000 euro op 2.1.2 “onderhouden van het groen” in 2021 heeft een incidenteel karakter en vloeit terug naar de algemene middelen;
- als we vragen waar de lagere lasten van € 175.000 bij VTH, gezien in het hoofdstuk openbare ruimte en groen, heen gaan, krijgen we daarop geen antwoord;
- het deel van de bijdrage voor bomen vanuit het project Bomenhoofdstructuur dat lager is uitgevallen, gaat naar de reserve van het Meerjaren Groenprogramma en blijft daarmee binnen het groenbudget.

We vragen het college: Wat is ervoor nodig dat overgebleven budgetten voor groen ook daadwerkelijk uitgegeven? En in het geval van bomen: waarom wordt niet tijdig gesignaleerd dat dit geld ook aan andere bomen besteed kan worden, bijvoorbeeld aan het gratis weggeven van bomen, zoals de Partij voor de Dieren wilde?

Klimaat.
In de afgelopen vier jaar heeft mijn fractie stelselmatig vraagtekens geplaatst bij de ambitie "klimaatneutraal zo snel mogelijk". Een nikszeggende ambitie die ook niet eens goed onderbouwd werd met tussendoelstellingen en accuraat inzicht. Het college heeft de onderbouwing van de ambitie weliswaar aangepast na eerdere debatten hierover. Toch konden we het niet laten om als technische vraag te stellen: “Is het college, na vier jaar werken met de doelstelling zo snel mogelijk klimaatneutraal, inmiddels met ons van mening dat dit geen goed geformuleerde doelstelling is?” En ook op deze vraag krijgen we een slecht antwoord: “Over de formulering van doelstellingen gaan we graag verder met uw raad in debat". Nou, ik poneer de stelling: de ambitie klimaatneutraal zo snel mogelijk heeft slecht gewerkt en heeft het college kans gegeven zich nooit echt te verantwoorden over het eigen klimaatbeleid. Dit blijkt ook uit recente Rekenkamerrapporten over het Utrechtse energiebeleid en over verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Daarom de vraag:
Welk eindpunt op een schaal van 1-10 geeft het college zichzelf over het gevoerde klimaatbeleid? En ja, het Gazprom-contract mag meewegen.

Hiermee ben ik aan het einde van mijn bijdrage gekomen. Bedankt voor uw aandacht, voorzitter.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Meerjarenbeleidsplan en financiële opgave Bibliotheek Utrecht

Lees verder

Commissiebijdrage Ontwikkelkader Rondje Stadseiland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer