Commis­sie­bij­drage Ontwik­kel­kader Rondje Stad­s­eiland


9 juni 2022

Dieren en ecologie
Het is natuurlijk mooi dat er meer groen bijkomt met dit plan, en ook terecht. In de inleidende woorden en het raadsvoorstel wordt genoemd dat dit goed moet zijn voor mens en dier. Ik was aan het zoeken in het Ontwikkelkader hoe dit dan uitgewerkt werd, en dan valt het me tegen dat die uitwerking voor dieren ontbreekt. Als het gaat over de uitwerking, bijvoorbeeld op pagina 15 in hoofdstuk 3, waarom staat daar dan niet dat er bij de uitwerking per gebied in de integrale afweging de bereikbaarheid voor economie, recreatie én ook ecologische verbindingen wordt gemaakt?

Het zou helpen om aan het leidend principe “Robuuste parkzone”, toe te voegen dat het een Robuuste Ecologische parkzone moet zijn, met in de uitwerking niet alleen balans tussen ecologie en recreatie, maar ook “biodiversiteit voorop”. Er wordt nu bijvoorbeeld precies uitgewerkt hoeveel centimeter de paden zijn in welke situaties en wat voor kleur het moet hebben. In diezelfde lijn zou het mooi zijn als we ook vast kunnen stellen voor welke dieren we wat gaan betekenen: bijvoorbeeld welke soorten we toevoegen en waarom.

Fijn dat er aandacht is voor natuurvriendelijke oevers en FUP's (Fauna Uittreed Plaatsen) en dat ook ecologische verlichting standaard wordt bij de uitwerking.

Circulariteit
Met betrekking tot het principe van “Eenheid in meubilair”: Hoe strookt deze wens met afspraken uit het HOR over circulariteit en hergebruik? Is deze esthetische keuze ook het meest duurzaam en circulair?

Bestaand groen
Op verschillende plekken van het rondje is nu al natuur. In het ontwikkelkader ontbreekt hoe we hiermee omgaan. Kan de wethouder toezeggen dat voor de nieuwe inrichting en voor de aanleg van wandel- en fietspaden geen groen verwijderd wordt en dat ook geen paden of meubilair onder de kroonprojecties van bestaande bomen worden aangelegd?

Of zoals bij Johan Wagenaarkade: verbreding van bestaande paden: kan wethouder garanderen dat dit niet ten koste gaat van bomen en groen en hun standplaats? Dat lijkt hier namelijk wel het gebeurd te zijn.

  Twee losse vragen:
  'Waar mogelijk openbare oevers': Hoe noodzakelijk is dit en wat is de toegevoegde waarde hiervan?

  Brug Leidsche Rijn: Oude Leidseweg/Richard Wagnerlaan: Nu wordt als hinderlijk ervaren dat hier het rondje onderbroken wordt. Hij staat als opgave in het kader, maar het is me onduidelijk of en hoe en wanneer hier een oplossing voor komt. Graag een toelichting.

  Afsluitend
  Met dit ontwikkelkader ligt er op grote lijnen een prima voorstel, in het voorstel mis ik alleen wel het tijdspad en daarmee samenhangend de financiering. Kan de wethouder toelichten of hoe en wanneer dit mooie rondje stadseiland gerealiseerd kan zijn als de raad akkoord gaat met dit voorstel?

  Het belangrijkste aandachtspunt is wat ons betreft dat biodiversiteit als leidend principe ontbreekt, het is geschaard onder “robuust”, maar kan en moet concreter als we willen voorkomen dat het in de uitwerking ondersneeuwt. Graag een reactie daarop.

  Kunnen we bijvoorbeeld een leidend principe toevoegen over de beplanting en het beheer biodivers en inheems?