Commis­sie­bij­drage Zelf­beheer


9 juni 2022

Dank voor update, fijn dat er wat beweging in zit en dat die wijkbijeenkomsten georganiseerd zijn. Aan een aantal uitkomsten verbindt het college een vervolgactie, maar niet alle. Wat ons nog opvalt: netwerkbeheerders gaven aan behoefte te hebben aan netwerkbijeenkomsten, maar ook inhoudelijk periodiek overleg over onderhoud en beplanting. Juist die inhoudelijke ondersteuning lijkt ons essentieel om ook kwalitatief goede zelfbeheertuintjes voor biodiversiteit te krijgen.

Vraag aan de wethouder: waarom is aan dit punt geen actie verbonden. En kan de wethouder toezeggen alsnog dit ook mee te nemen in het actieplan, inhoudelijke bijeenkomsten te organiseren en een inhoudelijk aanspreekpunt voor vragen over onderhoud en biodiversiteit te faciliteren? Aangezien er voor Q4 al een terugkoppeling aan de raad is aangekondigd zou dit daar dan ook mooi in mee kunnen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Ontwikkelkader Rondje Stadseiland

Lees verder

Raadsbijdrage Algemeen debat Voorjaarsnota 2022 en debat collegeprogramma 2022- 2026

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer