Raads­bij­drage Algemeen debat Voor­jaarsnota 2022 en debat colle­ge­pro­gramma 2022- 2026


9 juni 2022

Voorzitter, vandaag staan we op de drempel van een oud college dat een begrotingsarme voorjaarsnota publiceerde en een kersvers college dat net geïnstalleerd is met een nieuw coalitieakkoord.

Het klimaat is in crisis, de stad groeit te hard, de natuur lijdt onder de mens, de consumptie is te hoog, de bedrijvigheid is te intens, de biodiversiteit is in crisis, en veel mensen doen niet meer mee.

Het coalitieakkoord slaat veel juiste richtingen in. We herkennen ons in veel keuzes. En er staan ongelooflijk veel plannen in die wij al jaren voorstellen. Is het nou parkeren in de hele stad, het laten staan van stoepplantjes, is het ervoor waken dat we de aarde uitputten, of paal en perk stellen aan hengelen.

Complimenten daarvoor.

Maar toch zit ik hier als oppositie en heeft mijn fractie vanzelfsprekend ook flinke kritiek. Er zijn dikke compromissen gesloten. Waar wij met GroenLinks streden voor Rijnenburg als groene long, stemt GroenLinks nu in met 25.000 huizen. GroenLinks beloofde de kiezer een Amsterdams Bos in de polder, met een roeibaan en poldernatuur. Die belofte hield geen stand.

Met de Partij van de Arbeid streden we voor behoud van de sociale woningen aan de Croeselaan. Die gaan nu toch plat. Maar een nog groter punt: we keerden ons met de PvdA tegen grootschalige groei van de stad, en nu omarmen zij de reeds vastgelegde Ruimtelijke Strategie die slechts van een oplegger wordt voorzien.

D66 zegt ervoor te willen waken, als een groene partij, om de grondstoffen die de aarde biedt, te snel op te maken. Maar toch zien we een akkoord dat inzet op meer economie, op meer bedrijvigheid, en op meer geld verdienen. En betaalbaar wonen voor iedereen wordt belangrijk gevonden, maar toch komt er een einde aan de hotelstop.

Toen de verkenner met zijn bevindingen kwam en deze vijf partijen bijeenbracht, zei ik namens mijn fractie direct te ctrl-F-en op klimaatneutraal zodra het akkoord verscheen. Maar voordat ik dat deed liet ik me afleiden door de titel van het akkoord. “Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat". De kansen gelijk, wonen betaalbaar en … klimaat. Wat voor klimaat? Geen klimaatneutraal klimaat want het woord klimaatneutraal komt nergens in
het akkoord voor. Was Utrecht eerst nog klimaatneutraal in 2030, toen werden we dat zo snel mogelijk – waarover mijn fractie menig robbertje heeft gevochten met het vorige college – nu is de ambitie gewoon geschrapt.

Mijn fractie vindt het schandalig dat deze ambitie niet meer bestaat. Met GroenLinks als grootste partij, met D66 vlak daarna. Zogenaamd groene partijen die weliswaar klimaatplannen koesteren, maar zich nergens op vast laten leggen.

Het akkoord barst van de vaagheden. Betaald parkeren in de stad – wanneer, en waar: ook echt de hele gemeente of alleen binnen de ring? Nieuwbouw wordt maximaal energiezuinig – klinkt goed, maar betekent dit iets nieuws? Bij bouwen in Overvecht wordt “in beginsel” het groen ontzien. We weten van de Ivoordreef wat dát betekent.

Tot slot de groenparagraaf en dierenwelzijn: mooi dat het belang van een groene omgeving wordt onderkend, maar de mens staat wel erg centraal. We lezen niet dat de natuur gewoon natuur kan zijn en dieren ook gebruik maken van het groen. Mensvrije zones, dat is voor dit akkoord een stap te ver. En heel gaaf dat Dierenambulance en Vogelopvang eindelijk extra geld krijgen, maar natuurlijk is dit nog onvoldoende om de dieren die in nood komen door de groei van de stad goed op te kunnen vangen. Dus wij gaan verder voor meer dierenrechten, en voor meer budget voor dierenwelzijn.

Een nieuwe coalitie, een extra grote Partij voor de Dieren: wij staan klaar om meer dan ooit te vechten voor alles wat van waarde is en niet voor zichzelf op kan komen.