Raads­bij­drage Modules Parkeer­visies


16 juni 2022

Voorzitter, soms komen de idealen van je partij in een coalitieakkoord zonder dat je zelf in een coalitie zit. Dat is het geval ook wat betreft betaald parkeren in Utrecht. Mijn partij hamert er al jaren op dat we zo snel mogelijk betaald parkeren in de gehele gemeente invoeren. Zo kiezen inwoners er sneller voor om af te zien van een auto, en ook kunnen we inkomsten ervan gebruiken om parkeerplekken op te heffen en de openbare ruimte te vergroenen.

In de commissie over deze modules pleitte ik dus wederom voor overal betaald parken en inmiddels is deze ambitie opgenomen in het akkoord. Maar het is wel vaag opgenomen, want we lezen dat op termijn betaald parkeren wordt ingevoerd in de hele stad. Mijn fractie vraagt zich af: wat betekent op termijn, en waar precies is de hele stad. Is dat binnen de ring, of overal binnen de gemeentegrenzen.

Daarom vraag ik nu aan de wethouder: wat kan zij hierop toezeggen? Kan zij toezeggen dat voor het einde van deze coalitietermijn, dus maximaal over 4 jaar, betaald parkeren is ingevoegd in de gehele gemeente, en over 2 jaar binnen de ring? Als dit te ambitieus is, welke duidelijkheid kan zij wel nu al bieden?

Voorzitter, over de ambitie tot betaald parkeren in de gehele gemeente komt kritiek omdat inwoners zeggen dat er bij hun in de buurt helemaal geen sprake is van parkeerdruk. Dat betekent dat in die buurten nu al te veel parkeerplekken zijn. Daarom de vraag aan de wethouder: is zij bereid om vooruitlopend op het invoeren van betaald parkeren bestaande parkeerplekken op te heffen om enerzijds schaarste te creëren en anderzijds deze te vergroenen. Dubbele winst lijkt mij.

Mijn andere punten aangaande de modules zijn in de commissie afdoende beantwoord. De koers van dit voorstel kan ik duiden als blik eruit, groen erin – dat kan mijn partij natuurlijk alleen maar steunen.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Algemeen debat Voorjaarsnota 2022 en debat collegeprogramma 2022- 2026

Lees verder

Raadsbijdrage Energie besparen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer