Raads­bij­drage Energie besparen


16 juni 2022

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is blij dat dit programma, mede op ons verzoek tot stand is gekomen. In de commissie heb ik er al veel over gezegd, dus ik beperk me nu tot het meest belangrijke.

Ook wij vinden dat het programma ambitieuzer mag – dat gaf ik al aan in de commissie en we dienen het amendement van D66 dan ook graag mee in.

Dat het ambitieuzer kan, komt ook doordat het programma een aantal beparingsmogelijkheden niet benoemt, en dus ook niet benut. In de commissie gaf ik ze al aan: onduurzame terrasverwarming, openstaande winkeldeuren terwijl er wel airco of verwarming aanstaat, lichtvervuiling en een toenemend aantal videoschermen. De wethouder wilde hier geen werk van maken, wat ons betreft echt zonde is, daarom met GL, Volt, D66, PvdA en ChristenUnie de motie Pak die energieverspilling aan:

1. In samenwerking met ondernemers en gebouweigenaren in actie te komen tegen vormen van energieverspilling in de gebouwde omgeving, zoals niet-duurzame terrasverwarming, openstaande winkeldeuren, lichtvervuiling en videoschermen;

2. De raad over de voortgang te informeren voor het einde van 2022.

    Dankuwel.