Raads­bij­drage Raads­voorstel Visie Strosteeg


16 juni 2022

Dank u wel, voorzitter.

Uit mijn interruptie op D66 bleek al dat wij het niet noodzakelijk vinden om de vrij te komen ruimte te gebruiken voor cultuur, maar liever zien wij bijvoorbeeld een kindvriendelijke inrichting van het gebied met een groene en waterdoorlatende speelruimte met liefst natuurlijke materialen. Op de Motie Spelen in de Strosteeg van de VVD prijkt ons logo dan ook.

Het bouwplan Strosteeg 18-36 mag wat betreft de Partij voor de Dieren wat kleinschaliger, voor het belang van de leefbaarheid van het gebied. Onze fractie staat dan ook op het amendement Visie Strosteeg: Terug naar de tekentafel, zoals ingediend door het CDA. Ik kan me dan ook aansluiten bij de bijdrage van het CDA, en de toelichting van mevrouw Zwinkels op het amendement zoals zojuist gegeven. Wij laten onze stem voor of tegen het raadsvoorstel afhangen van of het amendement wordt aangenomen.