Raads­bij­drage Kadernota cultuur­par­ti­ci­patie 2022-2030


16 juni 2022

Voorzitter, wij zijn blij dat deze kadernota er ligt, dat is een mooie stap.

Over de waarde van actieve cultuurparticipatie hoeven we het gelukkig niet meer te hebben, daarover is vrijwel iedereen het eens. En het is mooi dat er een nota voorligt waarin we uitgangspunten scheppen om dat als gemeente samen met partners in de stad te faciliteren.

Mijn fractie is erg benieuwd naar de verdere uitwerking van deze kadernota. Het is nu namelijk nog best wel vaag. De raad stemt vandaag over een document waarvan eigenlijk de uitwerking pas concreet zal laten blijken wat er nu precies voor de stad en de inwoners gaat gebeuren: Wanneer, met welk doel, waar, welk budget en welke prioriteiten.

Ook financieel is er heel wat onduidelijk. Het lijkt de Partij voor de Dieren dan ook logisch dat de raad over het uitwerkingsdocument ook wat te zeggen gaat hebben. Daarom wil ik één amendement indienen, mede namens BIJ1, Volt en EénUtrecht (evt. partijen toevoegen), om te borgen dat het meerjarig uitwerkingsprogramma als raadsvoorstel terug naar de raad gaat komen.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Visie Strosteeg

Lees verder

Raadsbijdrage Vaststelling bestemmingsplan Het Muntgebouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer